rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K významným dnům: 11. 12. Mezinárodní den hor a 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti proběhl na naší škole projektový týden na téma:“ Třpytivá zima, bílá a modrá“. Netradičním způsobem výuky jsme se snažili naplnit cíle, klíčové kompetence a průřezová témata. Žáci porovnávali změny v  přírodě v jednotlivých ročních obdobích, poznávali zvířata a zařazovali je do přírodního prostředí, ve kterém žijí. Na vycházkách jsme se snažili vnímat krásy přírody a její význam pro člověka.

             Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti si porovnali v závěrečné soutěži, kde si prověřili, zda znají pojmy z různých vzdělávacích oblastí. Respektovali pravidla práce v týmu. A pokud chtěli vyhrát, museli se srozumitelně vyjadřovat v ústním projevu a vést dialog. Což se vítězům soutěže podařilo.