rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K významnému dni 29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti proběhl na naší škole projektový týden na téma: Sluneční svit a život zvířat na Zemi. V projektovém týdnu jsme se zaměřili na:

- význam ochrany přírody

- vliv lidských aktivit

- zvířata žijící v různých světadílech

- klimatické změny na planetě Zemi.

Vyučující se snažili v mnoha předmětech dosáhnout daných cílů:

- žáci se učí vnímat krásy přírody, uvědomují si význam přírody pro člověka

- žáci poznají a zařadí zvířata do jejich přírodního prostředí

- žáci poznají a zařadí zvíře na správný světadíl, na kterém žije

- žáci si vlastními poznatky budují vztah k přírodě, životnímu prostředí.

Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti si porovnali v závěrečné soutěži.