rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K významnému dni EVVO: 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, proběhl na naší škole projektový týden na téma:“ Sluneční svit a život zvířat“. Netradičním způsobem výuky jsme se snažili naplnit cíle, klíčové kompetence a průřezová témata. Žáci porovnávali změny v  přírodě v jednotlivých ročních obdobích, poznávali zvířata a zařazovali je do přírodního prostředí. Seznamovali se s důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Porovnávali přírodní podmínky na zemi – rovník, pól, pouště, pralesy, velehory a zvířata žijící v nich.

Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti zúročili v závěrečné soutěži, kde si prověřili, zda znají pojmy z různých vzdělávacích oblastí. Respektovali pravidla práce v týmu a snažili se o co nejlepší výsledky. Na závěr nechybělo vyhodnocení a sladké, či jiné drobné odměny.