rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

3. května každoročně slavíme Den Slunce, kdy si připomínáme význam Slunce pro naši planetu. Ve veselé, sluncem prozářené atmosféře probíhal na naší škole od 29. 4. do 3. 5. 2019 projektový týden s názvem: Slunce, naše hvězda. Snažili jsme se žákům vysvětlit pojmy: hvězda, sluneční soustava, planety sluneční soustavy, sluneční záření, sluneční erupce, zatmění Slunce, slunovrat, pohyby Země.

Žáci získali základní informace o Slunci, o pohybu naší planety Země okolo Slunce, proč se střídá den a noc, pojmenovali roční období a s tím související změny v přírodě.                                                    Projektové vyučování bylo pro naše žáky příjemnou změnou, splnilo očekávané výstupy, klíčové kompetence i průřezová témata EVVO. Vyučování žáky bavilo a hravou formou poznali nové pojmy a skutečnosti. Vlastnoručně vytvořená sluníčka zářila ve všech třídách i v dalších prostorách školy. Na závěr si žáci své znalosti porovnali ve vědomostní soutěži a nechyběly sladké odměny.