rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

3. 5. Den Slunce

Motto:

Uprostřed všeho spočívá Slunce. Vždyť kdo by v tom překrásném chrámu vložil svítilnu do jiného lepšího místa, než odkud by mohla zároveň všechno osvětlovat? Zajisté vhodně nazývají někteří Slunce lucernou světa, jiní jeho myslí.

Mikuláš Koperník

Projektový týden probíhal ve veselé, sluncem prozářené atmosféře. Snažili jsme se žákům vysvětlit pojmy: hvězda, sluneční soustava, planety sluneční soustavy, meteority, komety, sluneční záření, sluneční erupce, zatmění Slunce, slunovrat, pohyby Země, vesmír, let do vesmíru, raketa.

Žáci získali základní informace o Slunci, o pohybu naší planety Země okolo Slunce a o vztahu lidstva k vesmíru. Projektové vyučování bylo pro naše žáky příjemnou změnou, bavilo je a hravou formou poznali nové pojmy a skutečnosti. Sluníčka zářila ve všech učebnách i dalších místech školy. Své znalosti si žáci porovnali ve vědomostní soutěži na závěr projektového týdne.