rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vždy první květnovou neděli se slaví „Mezinárodní den ptačího zpěvu", oslavuje se nejen příchod jara, ale především návrat stěhovavých ptáků zpět do svých letních domovů, kdy se naším krajem rozezvučí krása jejich zpěvů.

V rámci environmentální výchovy jsme uspořádali projektový týden s názvem „Rozmanitosti ptactva". Žáci měli během týdne pochopit rozdíl mezi ptáky stálými a stěhovavými, poznat a pojmenovat ptactvo v přírodě a ty, které žijí na řece Sázavě. Hlavním cílem bylo pochopit, proč jsou pro nás opeřenci tak důležití.

Žáci pozorovali a poslouchali ptáčky v přírodě a v okolí řeky Sázavy. Pracovali na počítačích, vyhledávali v encyklopediích a naučných knihách zajímavosti z ptačí říše, četli různé příběhy, luštili křížovky a rébusy. Ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování tvořili nejrůznějšími technikami ptáčky či ptačí budky. Veškeré výrobky si žáci zhodnotili a vytvořili výstavky a nástěnky.

Své nabyté vědomosti porovnali v soutěži, vítězové si odnesli sladké odměny. Celý týden byl pro žáky nejen velmi poučný, ale i zábavný. Aktivně se zapojili do všech úkolů a s radostí spolupracovali.