rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vesmír v sobě skrývá symboliku, kterou lidé vložili do svých příběhů, legend, zástupných symbolů, předmětů a my se s ní setkáváme v nejrůznějších podobách dodnes. Dalo by se říci, že svými základními vlastnostmi nás vesmír inspiruje ve všech oblastech lidského konání.

Naše škola uspořádala projektový týden na téma: „Planety sluneční soustavy".

Týden jsme zahájili v Planetáriu hlavního města Prahy, kde měli žáci možnost shlédnout výukový pořad: „Vesmír kolem nás" a stálou astronomickou výstavu, která svými interaktivními exponáty, modely a dotykovými monitory s informacemi z oboru astronomie a kosmického výzkumu rozvíjela vědomosti žáků v rámci EVVO. Následoval týden vesmírného zkoumání, bádání a hledání v encyklopediích, knihách a na internetu. Pedagogové se snažili s daným tématem proniknout do výuky co nejvíce předmětů, zapojily se i paní vychovatelky ze školní družiny.

Na závěr si žáci ve dvojicích poměřili své vědomosti v celoškolní soutěži „Planety sluneční soustavy" a vítězové se mohli těšit z drobné odměny. Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavnou formou se nám podařilo naplnit klíčové kompetence a průřezová témata daná ŠVP.