rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektový týden jsme zahájili návštěvou Tylova divadla v Kutné Hoře, divadelním představením O pejskovi a kočičce, které nám zahráli herci z divadla SemTamFor Zlín. Tři klauni povídali příběhy pejska a kočičky netradičním způsobem, dětem umožnili spoluvytvářet příběh, který se před nimi odehrával. Po představení jsme si prohlédli historické památky Kutné Hory a vánoční výzdobu. Ve školních lavicích jsme navázali na prožitý den v našem okresním městě a začali žáky pilně připravovat na soutěž, kde měli možnost prověřit si získané vědomosti. Společně jsme vytvořili nástěnky z našich prací a obrázků kulturních památek města. Projektový týden byl pro žáky zajímavou a pestrou změnou, zábavnou formou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, naplnit klíčové kompetence a průřezová témata daná naším školním vzdělávacím programem.