rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

4. říjen je  Světovým dnem zvířat a při této příležitosti  proběhl na naší škole projektový týden. 30. září jsme navštívili ZOO Jihlava. Této exkurze se zúčastnil i maminky některých žáků. Měli jsme možnost prohlédnout si zvířata žijící na všech kontinentech světa. Žáci se nejen vzdělávali, ale pohráli si i na různých dětských atrakcích, vystoupali na „maják“ a "pluli v rybářské loďce“.

Následné dny jsme ve vyučovacích předmětech navázali na exkurzi a propuklo „zvířecí“ vyučování. Ve výtvarné výchově žáci malovali a tvořili koláže, v pracovním vyučování stříhali, lepili a sestavovali puzzle a stavebnice s motivy zvířátek. V českém jazyce četli články, básničky, luštili křížovky, rébusy a doplňovačky. Úkolem anglického jazyka bylo pojmenovat ta nejznámější zvířátka. V hodinách matematiky žáci řešili slovní úlohy se zvířecí tematikou, při tělesné výchově cvičili „zvířecí“ rozcvičky a v rámci speciálně pedagogické péče hráli deskovou logopedickou hru „Výlet do ZOO“, četli článek "Jedeme do ZOO" a vyprávěli své zážitky ze ZOO Jihlava. V hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu se žáci pilně připravovali na soutěž „Zvířata v ZOO“, která proběhla na závěr projektového týdne. Žáci měli možnost své nabyté vědomosti mezi sebou porovnat, soutěžili ve dvojicích a nechyběly drobné odměny.

Celý týden probíhal v příjemné atmosféře a všichni jsme si z projektového týdne odnesli plno nových zážitků a informací o zvířecí říši.