rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Součástí výchovy a vzdělávání žáků na naší škole je osvojování dovedností v poskytování první pomoci. Tomuto tématu byl věnován projektový den 8. listopadu. Během teoretické části shlédli žáci videa s poskytováním první pomoci a společně si správné postupy při ošetřování nejrůznějších typů poranění zopakovali. Druhá část projektového dne probíhala ve formě soutěže. Dvě skupiny žáků předváděly nabyté vědomosti jak v teoretické, tak praktické oblasti poskytování první pomoci. Ti starší a zkušenější „zdravotníci“ poskytovali ošetření mladším a méně zkušeným „pacientům“, aby se společně zasloužili o pochvalu a ocenění za celodenní úsilí a snahu.