rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ve středu 23. dubna 2014 proběhl v naší škole projektový den zaměřený na dopravní výchovu. Nejprve navštívili žáci a učitelé naší školy Obvodní oddělení Policie ČR ve Zruči nad Sázavou. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a na návštěvu oddělení se vydali nejprve žáci prvního stupně, které následně vystřídali žáci druhého stupně. Na oddělení si zopakovali základní pravidla silničního provozu a bezpečné chování v rizikových situacích. Prohlédli si výzbroj i výstroj policistů a měli možnost si ji rovněž vyzkoušet. Všichni se zájmem oblékali policejní vesty i čepice a vyzkoušeli si i nasazení policejních pout. Poté všichni s nadšením obdivovali policejní automobily, do kterých měli možnost i usednout za volant. Na závěr si žáci zopakovali pravidla slušného chování. Paní Gabkové i panu Provazníkovi děkujeme za poučnou hodinu strávenou na Obvodním oddělení ve Zruči nad Sázavou, panu Šťastnému děkujeme za velice vstřícné a ochotné jednání.

Na návštěvu Obvodního oddělení policie ČR navazovala dopravní soutěž, která byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části prokazovali žáci své znalosti v poznávání dopravních značek a řešení dopravních testů. Praktická část proběhla na školním hřišti, kde jezdili mladší žáci na koloběžce. Starší žáci jezdili na kole přes překážkovou dráhu a „po osmičce" na hřišti. Našemu projektovému dnu přálo i počasí a celé dopoledne provázelo děti sluníčko při plnění disciplín. Na závěr dopravní soutěže proběhlo vyhodnocení a předání cen vítězům.