rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V rámci primární prevence proběhla v červnu v průběhu pracovního vyučování projektová hodina na téma nebezpečí užívání návykových látek. Žáci si zopakovali, jaké negativní účinky mají návykové látky na jejich zdraví a také to, jaké druhy asociálního chování mohou způsobovat. Seznámili se také v poslední době s často používanými termíny gambling a netolismus (závislost na virtuálních drogách) a jejich nebezpečím.