rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V průběhu projektového týdne od 4. 6. do 11. 6. 2014 byla výuka naší školy zaměřena na plnění cílů EVVO, jelikož

5. červen patří „Světovému dni životního prostředí". Zajímavou a netradiční výukou byla naplněna průřezová témata, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. Žáci se velmi aktivně zapojili do plnění všech výstupů a pracovali s nadšením.

Ještě před začátkem projektového týdne jsme se 30. 5. 2014 vydali na exkurzi do biokotelny ČEZ Energo, s.r.o. v našem městečku, kde měly děti možnost vidět kotelnu, která je vytápěna bioodpadem z okolních lesů a polí. V hodinách pracovního vyučování žáci pleli a zalévali květinové a zeleninové záhony. Již na jaře jsme vyseli semínka zeleniny (mrkev, ředkvičky, hrách, slunečnice) a vysázeli sazenice rajčat a paprik. Dále jsme prořezávali stromky a keře, tvořili naučnou stezku rostlin na naší školní zahradě. I v ostatních předmětech získávali žáci patřičné informace o životním prostředí. Tematické vycházky probíhaly v parku, podél řeky, kde jsme pozorovali změny v přírodě – stromy, keře, byliny i zvířátka. Na závěr měli žáci možnost porovnat ve dvojicích své vědomosti při vědomostních soutěžích.

V pátek 6. 6. 2014 proběhl na zahradě školy výukový pořad společnosti EKOKOM ke třídění odpadu s názvem „Tonda Obal na cestách", kterého se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale postupně i 80 dětí z MŠ ve Zruči nad Sázavou. Lektoři pohovořili o problematice třídění odpadů, ale zároveň i předvedli ukázky recyklovaných materiálů, které používáme v běžném životě. Součástí programu byly i hravé atrakce: trefa míčkem do správného kontejneru, maxidomino, skákání v pytlích, hlavolam. Nechyběly i drobné odměny pro všechny děti.

Projektový týden naplnil stanovené cíle. Žáci se učili vnímat přírodu všemi smysly, dozvěděli se, jak se mají chovat v přírodě, ve městě i blízkém okolí, poznali přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody a prověřili si své znalosti v třídění odpadu. Celý týden se nesl v příjemné atmosféře a dobré náladě.