rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V druhé polovině školního roku jsme se zapojili do programů dlouhodobé primární prevence organizace Prostor plus o. p. s. První společné setkání se uskutečnilo 10. 4. 2018. Děti ze 4-9. ročníků strávily spolu s lektorkami příjemné dvě vyučovací hodiny.

Na počátku programu jsme si stanovili pravidla jak se chovat a to nejen v rámci školního prostředí, ale i mimo něj. Program byl zaměřen na utužení kolektivu, vzájemné poznávání se, respekt a schopnost spolupracovat. V průběhu jsme si zahráli několik zajímavých her, do kterých se všichni žáci ochotně zapojili. Některé z nich žáky natolik bavily, že si je rádi zahrajeme i u jiných příležitostí. Na konci programu proběhlo zhodnocení, kdy měl každý možnost vyjádřit své pocity. Myslím, že za pedagogický sbor i za žáky mohu říct, že pro nás byl program velkým přínosem a společné dopoledne jsme si velmi užili. Budeme se těšit na další setkání.