rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V prosinci 2012 proběhlo na naší škole v rámci prevence rizikového chování plnění Koncepce sexuální výchovy. Proběhl projektový týden a beseda Jak vzniká život s panem Pospíšilem, lektorem ACET ČR. Beseda s panem Pospíšilem byla velice zajímavá a poučná. Žáci 5. – 9. ročníku získali informace o plodnosti mužů a žen, o početí a porodu a předčasném porodu. Dozvěděli se také informace o interrupci. Na tuto besedu navazovala diskuse, které proběhla za 2 dny. Žáci si s panem Pospíšilem shrnuli informace z přednášky a vyjadřovali své názory k různým otázkám týkajícím se těhotenství a interrupce.

Na besedu navazoval projektový týden, ve kterém si žáci 1. – 5. ročníku zopakovali informace o životě v rodině, mezilidských vztazích a vtazích mezi pohlavími. Žáci 5. – 9. ročníku diskutovali na téma změny v období dospívání a především nad tím, jak se chovat bezpečně na internetu, aby se vyvarovali
nebezpečí sexuálního zneužití.

Před vánočními prázdninami se konala ve škole dvě vánoční dopoledne. V průběhu prvního vánočního dopoledne proběhla recitační soutěž, kdy žáci recitovali básničky na téma zima a Vánoce, které se moc
pěkně naučili. Za doprovodu kytary jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Poslední den před vánočními prázdninami jsme všichni společně zhlédli pohádku O Popelce a navštívili jsme vánoční výstavu na poště.