rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 Vysvědčení pro žáky naší školy bude předáno ve škole 30. 6. 2020 během první vyučovací hodiny. Do školy bude mít vstup pouze ten žák, který předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonnými zástupci nebo zástupci DD a do školy nebudou moci vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění.

Všichni žáci nejpozději 30. 6. 2020 přinesou do školy učebnice a odnesou si ze školní budovy všechny osobní věci (cvičební úbory, přezuvky, kufříky,…)