rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku, ještě před rozdáním vysvědčení, jsme se opět zaměřili každý sám na sebe a také na to, jak se cítíme v rámci našeho školního kolektivu. Strávili jsme příjemné dopoledne plné různých aktivit, zaměřujících se na spolupráci a vzájemnou pomoc. Společně jsme vyluštili tajenku, která zněla: „Ve dvou se to lépe táhne“. Toto přísloví jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži při společné práci. Část dopoledne byla věnována sebehodnocení, našim silným a slabým stránkám. Zároveň jsme měli možnost ohodnotit známkami své pololetní snažení a následně jej porovnat s tím pravým vysvědčením, které si každý z nás odnesl domů.