rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Větrníkový den, náhled do pravěku a zdravotní soutěž – to byl pátek 21. 11. 2014. Výuka na celé škole byla tento den velmi netradiční. Hned ráno se I. a III. třída vydaly do pravěku. Na setkání s pravěkými zvířaty jsme přijali pozvání paní Martiny Fialové, vedoucí odboru kultury, školství a sportu. V prostorách zámecké galerie bylo opravdu co obdivovat. Barevné obrazy a ilustrace Inky Delevové nám přiblížily prostředí a dobu, ve které nejroztodivnější pravěcí tvorové žili. Po návratu z pravěké historie jsme prověřovali svoje znalosti a dovednosti ve zdravotní soutěži. Dvojice spolužáků se společně zamýšlely nad teoretickými testovými otázkami a poznávaly obrázky léčivých bylin. V praktické části zdravotní soutěže jsme předváděli, jak bychom si poradili s ošetřením různých druhů poranění. Odpolední hodiny pracovního vyučování byly věnovány finálním pracím na tvorbě větrníků či větrníčků. Také naše škola se připojila k celorepublikové akci Větrníkový den a všichni žáci svými vyrobenými větrníky podpořili nemocné cystickou fibrózou. Odpolední hodiny pracovního vyučování a mimoškolní činnosti ve školní družině byly věnovány finálním pracím na tvorbě větrníků či větrníčků.