rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední  měsíc kalendářního roku je tu, s nadšením jsme přivítali první sněhové vločky a předvánoční nálada pohltila celou naší školu. Čas Adventu jsme zahájili „Mikulášským týdnem“  ( 29. 11. – 3. 12. 2021), jehož témata a aktivity se prolínaly vyučovacími hodinami  i družinovým volnočasem.

V jednotlivých třídách probíhaly zajímavé i hravé besedy o tradicích a obchůzkových obyčejích.  Vypracovávali jsme  naučné pracovní listy, andělské rébusy i mikulášské křížovky. V hodinách výtvarné výchovy jsme se snažili malovat netradičními  technikami  a pracovní vyučování se přidalo  rukodělnými výrobky, vznikaly tímto zajímavé podoby sv. Mikuláše a jeho pomocníků. Hudební výchova se věnovala  pohybovým říkankám i zpívaným pohádkám. Dokonce jsme se učili „čertí řeči“. V tělesné výchově jsme napodobili běh  nezbedných  čertů  a  vznášeli se jako andělé.

Volnočasové aktivity  ve školní  družině jsme nejprve věnovali tvorbě výrobků  a jejich instalaci  na veřejné výstavě v našem městě. Další aktivitou bylo zábavné tvoření  masek a nemohli jsme zapomenout na zpěv písniček, které si někteří z nás donesli přímo na hudebních nosičích z domova nebo je vyhledali na hudebních kanálech jako novinky.

Poslední den v  tematickém týdnu  nás čekalo hned několik překvapení. Ve výuce se celou školou rozezněl zvuk zvonečku, který ohlásil příchod Mikuláše a jeho pomocníků.   Všichni žáci se snažili najít  dle daných indicií svůj ukrytý  poklad v podobě sladkého balíčku, ale i bramborového a uhelného napomenutí se vzkazem.  A naše školní jídelna?  Nestačili jsme se divit! Anděl, který nám servíroval oběd, Mikuláš rozdávající malé překvapení, ale i čertice, které se schovávaly ve výdejním okénku.

Závěr pátečního dne  patřil  školní družině. Pořádali jsme „Rohaté odpoledne “ plné zábavy  ve vyrobených maskách, zpívali jsme, tančili a  hráli netradiční čertí kolektivní hry.