rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Listopad 2012 byl v ZŠ v Okružní ulici velice aktivní měsíc. Dokončila se oprava chodníků na školní zahradě, byly vyměněny vchodové dveře a nakoupen nový školní nábytek do učeben. Finanční prostředky poskytl zřizovatel školy Středočeský kraj, za což mu patří poděkování.

Ani žáci se nenechali ukolébat k zimnímu spánku a téměř všichni vyjeli se svými učitelkami do Ledče nad Sázavou bruslit. Bruslili velcí, malí, kluci, holky, prostě všichni. I paní učitelky. Všem se  dva „bruslící" úterky líbily.

Pro žáky 8. a 9. ročníků zajistila výchovná poradkyně exkurze do středních odborných učilišť ve Vlašimi a v Kutné Hoře.

Pro mladší žáky připravilo o. s. Familík pořad věnovaný dopravní výchově.

Metodik prevence navázal v minulých letech spolupráci s ACET ČR, o. s.  a to nám pomáhá svými
pořady s prevencí rizikového chování. V listopadu byla prevence zaměřena na nebezpečí kouření.