rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

První zářijový týden v Základní škole, Okružní 643, Zruč nad Sázavou, začal sportem. V úterý 6. 9. 2016 se odehrálo jako každoročně, sportovní klání v lehkoatletickém čtyřboji. Letos se zúčastnilo 17 žáků, kteří byli rozděleni do tří skupin. To, že děti nelenily ani o prázdninách, hýbaly se, se odrazilo i na jejich sportovních výkonech. Ale v disciplínách, jako byl skok do dálky, hod kriketovým míčkem, běh na krátkou a dlouhou trať se mohli na stupních vítězů umístit jen ti nejlepší. V celkovém vyhodnocení všech výkonů bylo přihlédnuto ke zdravotnímu stavu některých žáků, kteří se nemohli zúčastnit dlouhého běhu, a z tohoto důvodu došlo ke změně skupin. Ve skupině – účast ve třech disciplínách, vyhrál žák z 6. ročníku, druhé místo patřilo žákovi 4. ročníku a na třetím stupínku stál žák 7. r. Těmto chlapcům patří velký obdiv, protože se po celou dobu turnaje snažili podat, co nejlepší výkony. Dívky zabodovaly následovně. Vítězkou se stala žákyně 5. ročníku, následovala žákyně 9. ročníku a poslední místo zaujala dívka z 6. ročníku. Mezi chlapci, kteří se zúčastnili všech čtyř disciplín, nejvíce zabodoval žák 10. ročníku, v patách mu byl žák z 8. ročníku a bronzovou medaili získal žák 4. ročníku. V závěru byli slovně pochváleni všichni žáci za jejich letošní sportovní snažení a následné skvělé výkony.