Tel.: 327 531 225  |   

Všichni jsme se již celý školní rok těšili na školní výlet. Dostali jsme ho jako dárek ke Dni dětí a odměnu za naše pracovní úsilí při úpravách školní zahrady. Ve čtvrtek 2. 6. jsme se vybaveni přilbami, vhodným oblečením a buřty sešli na autobusové zastávce a několik minut nedočkavě vyhlíželi příjezd autobusu. Cesta byla dlouhá, projížděli jsme mnoha vesnicemi, podívali se do míst, která ani paní učitelky neznaly. Nakonec jsme přeci jen dorazili na nám již známé místo – do Bykáně. Zde už na nás čekali připravení a nastrojení koníci – Goméz a Snitch. Nemohli jsme se dočkat, až se na ně pohodlně usadíme a ověříme si, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Mnozí z nás jistě budou souhlasit. Nakonec všichni překonali prvotní ostych a někteří nakonec nechtěli z koní ani slézt. Koníky jsme za odměnu pořádně vykartáčovali, vyčistili jim kopyta a rozčesali hřívu. Během našeho ježdění pan údržbář připravil oheň a my jsme mohli krásný slunečný výlet zakončit opékáním buřtů, které jsme si přivezli. Cesta zpět nám utíkala trochu rychleji, plní zážitků a dojmů jsme se již těšili na to, až budeme doma vyprávět „jak to chodí u koní“.