rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu přijal ve čtvrtek 12. února pozvání do naší školy pan Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, o.s. Hlavním tématem dvouhodinového výukového programu byl virtuální svět, který je i našim žákům velice blízký a známý. Během spontánní besedy, kdy se žáci dělili o svoje prožitky a zkušenosti se sociálními sítěmi, nabádal lektor všechny k ostražitosti. Na příkladech předváděl nebezpečí těchto sítí, kdy mohou být zneužita osobní data, fotografie a videa uživatelů. Zvídavým žákům radil, jak zabezpečit v co nejvyšší míře svoje soukromí, měnit mailové adresy, blokovat zprávy či hovory. Vysvětlil, co všechno se skrývá pod pojmem kyberšikana, jak jí předcházet, případně se jí bránit. Výuková lekce „Nebezpečí internetu" byla součástí primární prevence, na jejíž realizaci v naší škole pan Radek Pospíšil úspěšně spolupracuje.