rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

V úterý 6. září jsme se rozjeli do Vodního domu v Hulicích, abychom se zde blíže seznámili s evropsky významnou lokalitou – Želivkou. Hned po příjezdu se nás ujala velice milá lektorka Michaela, aby nám ukázala a popsala, jaké ojedinělé druhy rostlin a živočichů se v samotné vodní nádrži a jejím okolí vyskytují. Už víme, že ve vodě se vesele prohání bolen dravý, v hrázi má svá zimoviště netopýr černý a nad hladinou a okolními lesy krouží orel mořský. Světovou raritou je zdejší výskyt drobnokvěté rostlinky kuřičky hadcové, které se na těchto tmavě zabarvených horninách dobře daří. Pak následovala procházka po samotném vrcholu přehradní hráze, odkud byl na jedné straně úchvatný výhled na vodní hladinu a z druhé strany pohled do hlubokého údolí. Cestou jsme pozorně poslouchali zajímavé vyprávění Michaely a získané informace zapisovali do pracovních listů. Po návratu nás čekalo milé překvapení. Paní lektorka nám přinesla ukázat malého netopýra hnědavého, a protože se právě vyspal a byl hodně hladový, spořádal notnou dávku moučných červů. Pak už nezbývalo než se rozloučit. Výukový program nás všechny určitě obohatil a víme, že se musíme k přírodě chovat velice zodpovědně, aby ohrožených druhů živočichů i rostlin bylo co nejméně.