rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Naše škola získala další finanční prostředky na rok 2022, které poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků. Škola naváže na doučování, které probíhalo od září do prosince roku 2021. Celkem se zrealizovalo 25 hodin pro 4 žáky 3. ročníku. Doučování pomohlo narovnat vzdělanostní nerovnosti a zlepšit výsledky ve vzdělávání a z těchto důvodů bude škola stejným způsobemm pokračovat i v roce 2022. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy v roce 2022 jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Naše škola finanční prostředky využívá k doučování ve vyučovacím předmětu český jazyk.