Tel.: 327 531 225  |   

Mezinárodní den dětí jsme oslavili 31. května netradičním sportováním. Nejstarší žáci připravili pro mladší spolužáky několik žertovných disciplín. Házení na cíl holínkou, přenášení knih na hlavě, želví závody, jízda pásákem. Užili  jsme si spoustu legrace.