rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Otevřené dveře pro rodiče, přátele školy i nejširší veřejnost měla naše škola po celý čtvrtek 29. května 2014. Na tento den se již dlouho pečlivě připravovali jak žáci, tak učitelky i ostatní pracovnice školy. Výsledkem všeho snažení byla výstava prací žáků, za kterou by se nemusela stydět leckterá umělecká škola. Stěny chodeb ožily množstvím barevných výkresů, nástěnky prezentovaly práce malých výtvarníků a žebřina v tělocvičném koutku se zahalila do sítě se zavěšenými výrobky z hodin pracovního vyučování. Úderem desáté hodiny si vzala slovo paní učitelka Fremlová, aby přivítala přítomné rodiče a zahájila kulturní program, který si žáci se svými učitelkami připravili. Písničky nacvičené v hodinách hudební výchovy byly střídány básničkami z hodin českého jazyka, hezkým vystoupením se pochlubili také malí angličtináři. Nechybělo ani divadelní zpracování pohádek O veliké řepě a Boudo budko. V programu se předvedli téměř všichni žáci školy a za svoje vystoupení byli po zásluze odměněni potleskem přítomných diváků. Po ukončení oficiální části se svých rodičů chopily jejich děti, aby je provedly celou školou a pochlubily se svými vystavenými výrobky.