rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

S účinností od 1. června 2020 se škola otevírá i pro žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále pro žáky 1. stupně a od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně. Docházka není pro žáky povinná, z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Zahájení vzdělávacích aktivit: 1. června žáci základní školy speciální a 1. stupeň; 8. června  žáci 2. stupně a pro něbude umožněna přítomnost ve škole z následujících důvodů:

  • individuální nebo skupinové konzultace
  • setkání s vyučujícím navazující s výukou na dálku (objasnění nebo upevnění učiva)
  • hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020
  • třídnické hodiny
  • socializační aktivity
  • vyzvednutí si školních potřeb a osobních věcí, odevzdání a převzetí učebnic, pomůcek a školních potřeb
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 Zůstává povinnost zákonných zástupců omlouvat žákovu nepřítomnost ve škole buď osobně nebo telefonicky první den absence a následně záznamem do žákovské knížky.

Před prvním vstupem žáka do školy má zákonný zástupce povinnost podepsat rozšířené čestné prohlášení.

pdf Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (588 KB)