rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ve středu 30. 3. se uskutečnily ve škole tři přednášky s Mgr. Blažkovou, lektorkou MP Education, s. r. o . První interaktivní přednášku pod názvem „ Z housenky motýlem" navštívili žáci 3. – 6. ročníku. Tématem přednášky bylo období přechodu z dětství do dospívání, fyzické a psychické změny, zdravý růst, zdravá strava, intimita a základy slušného chování. Na přednášku navazovala druhá přednáška „Jsi online I.". V průběhu této přednášky si žáci zopakovali výhody a nevýhody nových technologií, nebezpečí virtuálního světa a zdravotní rizika související s nadměrným používáním informační techniky. Po těchto dvou přednáškách plných zajímavých a velice důležitých informací se paní Blažková s mladšími žáky rozloučila a začala dvouhodinová přednáška pro žáky 7. – 10. ročníku pod názvem „Bát či nebát se ....?". Tato přednáška byla zaměřena na rizikové faktory v období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví. Žáci byli upozorněni především na nebezpečí návykových látek a rizikové sexuální chování.

Celý cyklus přednášek byl součástí projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.", který ve škole realizuje z. s. Ručičky s přispěním NF Tesco – Pomáháme s Vámi.