rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Pravidelné zářijové celoškolní cvičení v přírodě bylo naplánované hned na první pátek. A ten se předvedl přímo prázdninovým počasím. Během první vyučovací hodiny ještě setrvali všichni žáci v lavicích, aby si společně se svými třídními učitelkami připomněli pravidla a zásady ochrany člověka za mimořádných událostí. Po teoretických diskuzích si žáci vyzkoušeli v praxi evakuaci školy při cvičném poplachu. Cíl cvičení v přírodě si zvolila každá třída svůj. Mladší žáci si prošli zručské ulice a riziková místa, kde musí být pozorní a ostražití. Ti starší se vydali na túru podél řeky Sázavy až k jejímu soutoku se Želivkou. Cestou vyhledávali a pozorovali rostliny a živočichy žijící podle vody. Na soutoku jsme všichni obdivovali sílu zakalené Sázavy, která do svých vod odmítala pustit výrazně čistší Želivku. Téměř letní páteční dopoledne udělalo definitivní tečku za prázdninovým lenošením a zdůraznilo, že škola opravdu začala.