rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na začátku školního roku, hned v prvním školním týdnu, jsme se začali věnovat výuce ochrany člověka za mimořádných událostí. Ve čtvrtek 3. 9. zhlédli žáci celé školy výukové DVD Štěstí přeje připraveným, zopakovali si důležitá telefonní čísla a chování při požárech. Na ochranu člověka za mimořádných událostí navazovalo cvičení v přírodě. Každá třída si zvolila jinou trasu. Při cestě po městě a jeho okolí žáci pozorovali přírodu, poznávali rostliny, opakovali si dopravní předpisy a řešili dopravní situace. Po návratu do školy proběhlo zhodnocení výsledků pozorování a celého dopoledne.