Tel.: 327 531 225  |   

Také letošní úklid břehů řeky Sázavy se neobešel bez naší účasti. Pod taktovkou p. Tvrdíka z o.s. MAS Lípa pro venkov jsme si v pátek 12. dubna rozdělili úsek od lávky u stadionu po Chabeřický mlýn mezi naše tři třídy, vzali pytle a rukavice, obuli holínky a vydali se na obchůzku. Přestože to na první pohled vypadalo, že moc práce se sběrem odpadků nebude, ten druhý pohled byl poněkud žalostnější. Zarostlé břehy v těsné blízkosti řeky Sázavy totiž ukrývaly svá nechtěná tajemství. Bystré oči a šikovné ručky našich žáků prozkoumávaly trsy trávy a keře, vybíraly tyto „poklady" a nejedno krásné zákoutí zbavovaly ohyzdných pozůstatků jeho návštěvníků. Plastové pytle se rychle plnily PET lahvemi, mnohdy zčásti zaplněnými zbytky, skleněnými obaly od roztodivných nápojů, plastovými krabičkami od potravin, částmi oděvů, botami... Během pátečního dopoledne se nám podařilo nasbírat takovýchto pytlů dvanáct a nám svěřený úsek řeky Sázavy si mohl oddechnout.