rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5


In December we had Christmas English lessons in Zruč. We were wearing Christmas clothes and accessories. Children made Christmas tree with decorations and Christmas Cards. We listened and sang Christmas songs.

V prosinci jsme měli ve Zruči vánoční hodiny angličtiny. Všichni jsme se oblékli do vánočního oblečení a vánočních doplňků. Děti si vyrobily vánoční stromeček s dekoracemi a vánoční přání. Poslouchali jsme a zpívali vánoční písničky.