Tel.: 327 531 225  |   

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 bylo od rána krásné počasí vhodné pro celoškolní soutěž v lehkoatletickém čtyřboji a celá škola se těšila, že se po velké přestávce vypraví do sportovního areálu Na Pohoří. Všichni se převlékli do cvičebních úborů, vzali potřebné pomůcky a vyzbrojeni dostatečným množstvím nápojů se vydali na cestu. Ta od nás z Okružní ulice je celou dobu do kopce a přes světelnou křižovatku, takže si žáci vždy procvičí svaly a zdokonalí se v dopravní výchově.

Na hřišti každý žák dostal přidělené startovní číslo a byl rozdělen do družstva. Družstva se přesouvala na jednotlivé disciplíny: hod kriketovým míčkem do dálky, skok do dálky, běh na 60 m a dlouhý vytrvalostní běh. Každý žák soutěžil sám za sebe, získával body, které po skončení soutěže paní učitelka spočítala a vyhodnotila pořadí jednotlivých žáků. Všichni závodili dle svých schopností a možností a proto byli se svými výkony spokojeni.