rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termíny jarních prázdnin

  • 20. 2. - 26. 2. 2023
  • 26. 2. - 3. 3. 2024
  • 3. 3. - 9. 3. 2025
  • 9. 3. - 15. 3. 2026
  • 1. 2. - 7. 2. 2027
  • 14. 2. - 20. 2. 2028

Veřejná prezentace našich prací z hodin výtvarné i pracovní výchovy je pravidelnou školní aktivitou a zájmem.

Během školního roku jsme vystřídali několik vhodných míst a ploch v našem městě, dali jsme prostor spontánnímu nápadu („Výstava na plotě“, „Křídové obrázky na asfaltu“, „Nástěnkovaná ve školní jídelně“), ale využili  jsme i  konkrétní  nabídku   prezentace   v Minigalerii  KIC . Poznali jsme práci v týmu na veřejnosti či pečlivé  plánování  i nervozitu ze zodpovědnosti  a  konečného  výsledku. Svou rodinu a  blízké  dokážeme  pozvat  na  kulturní   podívanou  a  někteří z nás jsou dokonce ochotnými   průvodci   výstavním prostorem. Naučili jsme se hodnotit naše práce jako celek a nebojíme  se  názoru  druhých, protože nám mnohdy  napoví   k  další motivaci.   Největší díky patří naší městské knihovně a vstřícné paní knihovnici Renatě Bartákové.  Právě ona nám poskytla  stálé  místo pro  prezentaci  naší  tvorby  a vytvořila  nám  zázemí,  kterého  si velmi vážíme. A protože jsme v plném proudu jara  a  jako  každý  rok  tedy v čase úklidu a pořádku  po dlouhé zimě, rozhodli jsme se společně  poděkovat  brigádou. Vybaveni  čistícími  prostředky, kyblíky  a dobrou  náladou jsme se vydali do městské knihovny a  pečlivě  umyli  všechna okna. Chlapci  se chopili předmývání a děvčata leštila do detailů každý koutek. S výsledkem jsme byli všichni spokojeni  a úsměv na tváři paní knihovnice nám byl odměnou.  Děkujeme!