rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ve středu 16. 11. navštívila naši školu zdravotnická záchranářka Dis. Dana Musilová. Paní Musilová přišla žáky seznámit se základy první pomoci z teoretické i praktické stránky. Nejprve dětem zopakovala důležitá telefonní čísla, chování při mimořádné události a popsala jim, jak funguje systém první pomoci. Dále žákům vysvětlila způsoby ošetření různých druhů poranění a zdraví ohrožujících stavů. Na konci besedy proběhla praktická část. V té si všichni žáci vyzkoušeli první pomoc při zástavě dechu. Beseda s paní Musilovou byla velice poučná a jsme rádi, že nám přišla předat informace z oblasti první pomoci.