rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Hlásíme se opět v plném počtu z Janovické školní družiny a rádi bychom se pochlubili další oslavou jednoho z říjnových svátečních dní.

Světový den výživy - úterý – 16. 10. 2018.

Nejprve jsme na celé odpoledne vyhlásili minisoutěž o „super svačinu“ a začali s její přípravou. Na výběr byly nejrůznější zelené bylinky, máslo, tvaroh, med a nechyběl ani zrníčkový chléb. Vypěstovali jsme si dokonce vlastní řeřichu na parapetu okna družiny. Všichni přiložili ruce k dílu a tak se naše herna proměnila na pár hodin ve velkou kuchyni plnou kuchařů a kuchařinek. Povídali jsme si o potravinách a nápojích, které jíme i pijeme a hrou jsme rozpoznávali některé jejich účinky na naše tělo a mysl. Prolistovali jsme donešené kuchařské časopisy a vystříhali vybrané recepty, které chceme během školního roku určitě vyzkoušet.

Na konci zajímavého úterního odpoledne jsme si všichni potvrdili (a to prosím i hodně mlsné jazýčky), že ZDRAVÉ může být a je DOBRÉ.

….a vítěznou super svačinou se stává….?..chléb s pomazánkou z tvarohu posypaný „naší“ řeřichou.

Na shledanou a dobrou zdravou chuť přejeme z Janovické ŠD

 

V pátek 5. 10. 2018 jsme si ve školní družině v Uhlířských Janovicích připomněli MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU :-)

Po vyučování a po dobrém obědě ve školní jídelně jsme se vypravili na procházku a na místní dětské hřiště. Vyprávěli jsme si zábavné historky, vtipy a soutěžili o to, kdo nás nejvíce rozesměje, kdo vykouzlí ten neeeeeeeejvětší a neeeeeeeejkrásnější úsměv na našich tvářích. Ve třídě jsme se pak na chvíli převlékli „ do knírků“, abychom se společně zasmáli „knírkové selfie“. Sluníčko nám celé odpoledne nádherně svítilo a tak jsme si usměvavý den skvěle užili. Domů jsme odcházeli s poznáním, jak nám všem úsměv na tvářích sluší a jak je úsměv důležitý pro zdraví naše, ale i všech kolem.

Milý pozdrav posílá celá ŠD V Uhlířských Janovicích

Pod tímto názvem se skrývá pojmenování zájmového kroužku, působícího při školní družině Základní školy v Okružní ulici. Každé úterý po odpoledním vyučování zůstávalo ve škole osm žáků se svou p. vychovatelkou a věnovali se růžným aktivitám. Kroužek navštěvovali žáci a žákyně od 1. – 9. ročníku. Počet chlapců a dívek byl v rovnováze. Od začátku školního roku se žáci věnovali např. malování na textil a s pomocí p. vychovatelky si vyrobili tašku s vlastním motivem. Děvčata se učila různým ručním pracím a chlapci se s chutí zapojovali do činností při přípravě jednoduchých jídel a následném úklidu ve školní kuchyňce. Společně všichni s radostí vytvářeli přáníčka ke dni všech zamilovaných nebo k svátku maminek se svými osobními motivy a přáními. Nejen aktivity byly náplní zájmového kroužku, ale i učení se respektu druhých, pomáhání si při různých aktivitách a velké snahy se mezi sebou domluvit a nacházet kompromisy v situacích, které nastávaly. Na závěr školního roku a ukončení činnosti zájmového kroužku si každý účastník odnesl vlastnoručně ozdobené tričko jako vzpomínku na "Barevnou hodinku."

Ve školní družině žáci pokračují ve velikonočním tvoření a také družinu si vyzdobují velikonočními výrobky a obrázky, sejí jarní osení, zdobí vajíčka a za pomoci paní vychovatelky objevují další velikonoční tradice.

Školní družina při Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 realizuje výchovně vzdělávací program ve výchově mimo vyučování formou následujících činností:

  • odpočinková (literární , hudební, přírodovědná, stolní hry)
  • rekreační (výtvarná, pracovní a dramatická)
  • zájmová (základy informatiky, pohybové a sportovní aktivity a konverzace německého jazyka)

Ve školní družině se žáci podílejí na výběru činností společně s vychovatelkou. Vychovatelka vede dokumentaci školní družiny, rozvíjí aktivitu u dětí, přináší nové poznatky,nápady a náměty. Dbá o bezpečnost dětí ve školní družině, klade důraz na slušné chování žáků mezi sebou a k dospělým osobám.