rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Školní družina při Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 realizuje výchovně vzdělávací program ve výchově mimo vyučování formou následujících činností:

  • odpočinková (literární , hudební, přírodovědná, stolní hry)
  • rekreační (výtvarná, pracovní a dramatická)
  • zájmová (základy informatiky, pohybové a sportovní aktivity a konverzace německého jazyka)

Ve školní družině se žáci podílejí na výběru činností společně s vychovatelkou. Vychovatelka vede dokumentaci školní družiny, rozvíjí aktivitu u dětí, přináší nové poznatky,nápady a náměty. Dbá o bezpečnost dětí ve školní družině, klade důraz na slušné chování žáků mezi sebou a k dospělým osobám.

Provoz školní družiny je ráno od 7.00 do 7.45hod. a odpoledne od 11.25 hod. do 14.10 hod. Do školní družiny docházejí samostatně žáci prvního i druhého stupně.

Školní družina se řídí podle měsíčních projektů, v souvislosti s projektovým vyučováním naší školy.