Tel.: 327 531 225  |   

V měsíci květnu uspořádalo Město Zruč n. S. v rámci akce Zručské lázně pro duši ŠIPKOVANOU. A proto jsme se poslední květnový den sešli na startu u spolkového domu a vyzbrojeni pláštěnkami jsme vyrazili vstříc dobrodružství. Naše kroky vedly po žlutých šipkách do sadu Míru, dále kolem garáží na cyklostezku, odkud jsme se přemístili na most přes řeku Sázavu. Cestou jsme plnili zadané úkoly a poctivě zapisovali červená písmenka u každého úkolu. U fotbalového stadionu jsme si zaskákali panáka a dále se přesouvali do staré Zruče. V závěru trasy nás dostihl déšť, který nás však nevyvedl z míry neboť jsme byli připraveni v pláštěnkách. Po nalezení všech písmen jsme vytvořili tajenku, kterou jsme následně odevzdali v zámeckém infocentru, kde byl cíl našeho putování. Zde jsme za vyřešení tajenky "HLADOMORNA" získali odměnu ve formě šňůrky na klíče, propisky a sušenky.