rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Městská knihovna v  Janovicích  se připojila k projektu  KNIHY DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, takže ani  my jsme neváhali a šli hledat staronové a nevyužité, zkrátka takové knížky a knihy, které by nám v pokoji na polici nebo  rodičům v knihovně mohly přebývat.

 

Nejprve jsme začali ve třídě družiny besedou na koberci, vyprávěli si o našich oblíbených postavách a popisovali příběhy, které jsme četli nebo je poslechli od rodičů před spaním. Ukázkově „vyspravili“  lepící páskou hřbet knihy i natrženou stránku. Ve vadách z  použití jsme  našli vlastní kouzlo, protože i knihy mají svůj příběh a ten pošleme tedy dál…svým vzdáleným  kamarádům. A naše vepsané přání, vzkaz či zážitek ze čtení příběhu dá našemu dárku tu pravou hodnotu.

 

Přejeme si totiž, aby dětem udělaly především radost a možná je na chvíli odpoutaly od reality, která není vždy veselá.

 

Odpoledne jsme se tedy vydali každý se svou knihou do místní knihovny. Paní knihovnice nám nejprve znovu vysvětlila poslání projektu a pak ukázala krabice plnící se darovanými knihami nejen od nás. Čeká je dlouhá cesta napříč celou naší republikou a mohou se dostat  do rukou kamarádů opravdu daleko od nás, protože dětských domovů je bohužel hodně moc.

 

Místní knihovně to velice sluší, má nové vymalování a knížky z tematicky upravených regálů se na nás jen smály. Dostalo se nám premiérové ukázky nově zřízené místnosti – čítárny a odpočinkového koutu pro žáky čekající na spojení vlaku či busu. Barevné polštářky k sezení již čekají na nově příchozí.

 

Zajímavé povídání s paní knihovnicí nebralo konce a my se ptali a poslouchali, divili se a počítali a dokonce se i báli. Proč? Historie říká, že prostory knihovny byly dříve vězením, ve kterém pobývali i zajatí němečtí vojáci. Odhalili jsme  dveře jednotlivých cel a „prošli zdí „do hlavní chodby. Jedna z žákyň objevila další historické tajemství – obrazy na zdi u vchodu do knihovny, na nich naše  město a hlavně naše  škola  v dobách dávno minulých. Tajemná podívaná a srovnání pro nás pro všechny.

 

Zajímavou návštěvu jsme ukončili poděkováním a předali malý dárek z naší tvořivé dílničky.

 

Krabici s knížkami jsme společně zavřeli a přidali k ostatním čekajícím, aby  mohly putovat ke všem potřebným.

Janovičtí družináři