rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Když se nás paní vychovatelka zeptala na to, jestli máme odvahu na veledílo, chvíli jsme zaváhali, ale předvánoční elán s náladou a také naše zvědavost s trochou toho strachu z neznámého, to vše nás pobídlo k jasné odpovědi – ANO!

A tak jsme se připojili k projektu DDM Dominik v Kutné Hoře, který školám, školkám, školním družinám a široké veřejnosti nabídl kreativní téma s krásnou myšlenkou. Vytvořit velká andělská křídla splněných přání a podpořit myšlenku propojení školy a veřejnosti.

Potřebovali jsme pouze šablonu peříček různých tvarů, kterou jsme vytiskli a pak už bylo vše jen na každém z nás. Vlastní fantazie, jakákoliv technika, jakákoliv barva – vyzdobili jsme si každý to své. Někteří z nás vepsali do barev i svá přání. Při tvoření bylo u stolků třídy nezvyklé ticho, všichni přemýšleli o tom, co si tajně přejí a jak nejoriginálněji nazdobit svá peříčka, aby kouzlo opravdu zapůsobilo. Ti nejvíce pověrčiví rozsvítili naše vzpomínkové svícny, aby kouzlo více umocnili.

Netrvalo dlouho a měli jsme pomocníky. Spolužáci z vyšších ročníků si rozebrali zbylé šablony na hodinu výtvarné výchovy a tak se z družinové akce stala akce celé naší školy. Přidaly se i některé paní učitelky. A protože jsme měli během tvoření na tento projekt milou návštěvu – kamarády z ústavu sociální péče Iváň – přidali se bezprostředně i oni. Takže jsme nakonec museli šablony peříček dodatečně tisknout.

Práce na společném díle do projektu nás nejen zaujala a bavila, ale poté i ukázala naši společnou soudržnost a tak jsme si mohli nahlas říci historicky známou větu „Jeden za všechny, všichni za jednoho“….a pak jsme mezi námi hledali tři mušketýry:-).

Nazdobená peříčka jsme pak dali do krabice a dovezli do DDM Dominik. Zde budou společně s  mnoha dalšími výplní velkých andělských křídel. Následný výtvor bude vystaven během Vánoc a měsíce ledna v sále DDM, křídla anděla budou volně přístupná a kdokoliv se s nimi bude moci vyfotografovat jako anděl. Paní organizátorka slibuje zapůjčení výtvoru i do škol. Budeme se tedy těšit na brzké společné foto a určitě si pro anděla v lednu přijedeme.

Družináři z Janovic