rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V měsíci listopadu letošního roku nám přálo štěstí. Díky Nadačnímu fondu Tesco a vstřícnosti a pochopení paní Lenky Turkové, manažerky zručského Supermarketu Tesco, získala naše škola prostřednictvím o.s. Ručičky nemalé finanční prostředky. Tyto jsme se rozhodli využít na rozšíření informačních a komunikačních technologií, zajištění potřebných učebních textů a zakoupení moderních pomůcek pro výuku finanční gramotnosti. Pro výuku v oblasti dopravní výchovy pořídíme didaktické vzdělávací pomůcky, stejně tak pro speciálně pedagogickou péči logopedickou. Zároveň bychom chtěli našim žákům umožnit účast v nejrůznějších vědomostních soutěžích a na sportovních turnajích. Velkou odměnou všem jistě bude dvouhodinová lekce výuky plavání v plaveckém bazénu.