rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

1. března 2016 byl na škole zahájen projekt „Svět práce ve škole“ ve spolupráci se z.s. Ručičky a firmou Wikov Sázavan s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou. Projekt je zaměřen na podporu výukových činností vedoucích k rozvoji manuální zručnosti žáků 1. stupně Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními. Žáci často pracují za podpory asistenta pedagoga. Klíčovými aktivitami projektu je inovace výuky dle školního vzdělávacího programu „Škola jako zahrada“ vybraného tematického okruhu Práce montážní a demontážní ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zlepšení podmínek pro výuku předmětu pracovní vyučování. 

Cílem projektu je naučit žáky pracovat podle návodu a číst základní výkresy.

Jednotlivá témata vlastní výuky prolínají cyklicky ve všech ročnících, avšak se zvyšující se náročností. Náměty na výrobky jsou voleny dle individuálních schopností žáků. Žákům je umožněno ve vhodných případech realizovat vlastní nápady podněcující jejich tvořivost. Žáci jsou vedeni k samostatnému hodnocení své práce. 

Na 1. stupni od 1. do 5. ročníku se žáci učí pracovat se stavebnicemi, sestavovat jednoduché modely a pracovat podle návodu. Potřebné stavebnice (LEGO, SEVA, PUZZLE, MERKUR) darovala škole firma Wikov Sázavan s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou. Za sponzorský dar děkujeme.