rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

První říjnový týden jsme zahájili opět s lektorkou Malé technické univerzity a za přispění NF Tesco se společně vrhli na budování vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů. Nejprve bylo nutné postavit podle projektu ulici, na ní domy, sloupy veřejného osvětlení a nezbytné stavby – vodárnu, čističku odpadních vod a transformační stanici. Pomocí potrubí pro pitnou vodu jsme jednotlivé budovy propojili a zavedli do nich rozvody vody z místního vodojemu. Stejně tak jsme z domů odvedli odpadní vody kanalizačním potrubím do čističky odpadních vod a zapojili do všech objektů elektrickou energii. Na konci byl každý z nás po zásluze odměněn nejen slovní pochvalou, ale také diplomem.