rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední lekce Malé technické univerzity, která se uskutečnila v rámci projektu „Ozdobou holky i kluka vždy bude šikovná ruka“, byla věnována elektrárnám. V úvodu lektorka Pavla diskutovala se žáky o významu elektrické energie, elektrických spotřebičích a typech elektráren. Praktická část byla tentokrát poměrně náročná, hodně v ní záleželo na úzké spolupráci všech „stavitelů“, neboť jejich úkolem bylo postavit z kostek kompletní výrobu a rozvod elektřiny. „Stavitelé“ se této role zhostili opravdu zodpovědně a po zevrubné prohlídce technického výkresu začala pod jejich rukami vyrůstat tepelná elektrárna se všemi náležitostmi. Podle předložených schémat byla postavena elektrárna včetně chladících věží, do ní vozíky dopravovaly potřebné palivo. Od turbíny vedly dráty vysokého napětí k trafostanici, déle byla zavedena elektřina do domů, byly osvětleny nejrůznější stavby, ulice i most. V poslední lekci žáci zužitkovali získané informace i dovednosti z předchozích sedmi setkání s Pavlou a právem všem náležel diplom s titulem „Mistr stavitel“. Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, s jehož přispěním bylo možné tyto zajímavé a tvořivé lekce na naší škole uskutečnit.