rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Rekreační bruslení s NF Tesco

Ačkoliv letošní počasí zimním radovánkám příliš nepřálo, mohli si žáci naší školy ve středu 9. a 16. března dostatečně užívat ledovou plochu na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Dvě dvouhodinové lekce rekreačního bruslení byly součástí projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.", který realizují Ručičky z.s. za finanční podpory NF Tesco. Každé středeční ráno nastupovali do vlaku téměř všichni žáci školy za doprovodu svých učitelek tělesné výchovy a pedagogického dozoru. Rychlý přesun z nádraží na stadion, nazout a utáhnout brusle, nasadit helmy, navléci rukavice a hurá na led. Pod vedením bruslařsky zdatných učitelek si osvojovali základy bruslení ti mladší, či méně obratnější žáci, ti šikovní si svoje bruslařské umění prohlubovali a upevňovali. Pokaždé lekce rychle uběhla a nezbylo než odejít do šaten a vydat se na cestu zpět. Protože během sportovního výkonu bruslařům vyhládlo, přišlo všem k duhu malé občerstvení z nádražního kiosku.

Ručičky z.s. reagovaly na výzvu NF Tesco – Pomáháme s Vámi a přihlásily do soutěže projekt zaměřený na primární prevenci. Stěžejním pilířem projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci." je dlouhodobý program primární prevence, který formou pěti dvouhodinových lekcí zrealizuje na škole Prostor plus o.p.s. Kolín. V průběhu projektu pojedou žáci plavat do krytého bazénu v Kutné Hoře, bruslit na zimní stadion do Ledče nad Sázavou a hrát kuželky do Kutné Hory. V projektových hodinách budou využívat motivační stolní hru, pracovat s výukovými programy, učebnicemi a pracovními listy s tematikou primární prevence. Žáci navštíví dvě divadelní představení a na závěr pojedou všichni na školní výlet.

Věříme, že všem spoluobčanům záleží na zdravém vývoji mladé generace. Nyní mají jedinečnou příležitost podílet se na primární prevenci tím nejjednodušším způsobem - dát tomuto projektu svůj hlas.

O projektu budou informováni rodiče a zákonní zástupci na třídních schůzkách, veřejnost se o něm dozví na webových stránkách školy, v regionálním tisku a na nástěnce Supermarketu Tesco Zruč nad Sázavou.

Zahájení projektu NF Tesco – „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci." 21. října 2015.“

Středeční dopoledne 21. října na naší škole patřilo Jolaně a Jírovi, lektorům o.p.s. Prostor plus z Kolína. Ti přijeli za žáky s dlouhodobým programem všeobecné primární prevence, který je stěžejním bodem projektu zaštítěného programem „Tesco – Pomáháme s Vámi“. Úvodní lekce s názvem „Jsme jací jsme“ byla zaměřena na vzájemné sdělování informací, poznávání se po hlase, vytváření rozmanitých skupin se společnými znaky. Nejzajímavější však byla pro žáky pohybová aktivita, k jejímuž splnění museli společně zvolit strategii, úzce spolupracovat a vzájemně si pomáhat.

Vodnická pohádka Divadýlka Mrak – 6. listopadu 2015

Protože máme rádi pohádky, zvláště pak ty o vodnících, nemohli jsme chybět v pátek dopoledne ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Tady se děly věci! Vodník Šplouch, který se usadil v tůňce pod Bětčiným mlýnem, předváděl svá vodnická kouzla, jeho dcera Bělička hledala hodného ženicha, avšak její námluvy komplikoval žraločí posel vodního krále Poseidona. Ještěže do mlýna zabloudil hodný a statečný chasník Pepíček, který Bělinku vysvobodil a oženil se s ní. Nakonec i ve vodnické říši plné kouzel a veselých písniček zvítězilo dobro nad zlem. Divadelní představení bylo součástí projektu primární prevence NF Tesco.

Druhé setkání s Prostorem plus

Ve čtvrtek 12. listopadu jsme si měli prověřit vzájemné vztahy ve skupině. Po neobvyklém pozdravu a aktivitě s koštětem nás Jolana s Jírou vystavili první zatěžkávací zkoušce. Položit tyč na zem je zdánlivě jednoduchý úkol, ale pokud ji musí položit všichni zúčastnění najednou a společně, chce to hodně dobré vedení a strategii. Po odpočinkové aktivitě jsme opět museli společně rozhodovat a úzce spolupracovat. Složitého úkolu se se ctí zhostila Naty a pod jejím vedením jsme se rázem proměnili v pilné včeličky, které na svých sosáčcích snášely do úlu papírová pylová zrnka. Z nich pak společně vytvořily naše zručné ruce zajímavý obrázek. Povedlo se a i v této lekci jsme obstáli na výbornou.

Třetí setkání s Prostorem plus, o.p.s. – 24. listopadu 2015

Hlavním tématem dalšího setkání s lektory Jolanou a Jírou byly sociální sítě. Tu svoji s názvem Xichtbook jsme si společně vytvořili ve třídě, umístili na ni svoje údaje a vzájemně si je poskytli. Během živé diskuze nám oba lektoři vysvětlovali rizika zveřejňování osobních informací a učili nás, jak si svoje soukromí na sociálních sítích chránit. V další části lekce jsme shlédli video Křečci v síti, které názorně demonstrovalo skrytá nebezpečí a nástrahy seznamování se prostřednictvím sociálních sítí. Závěr patřil stanovení si společných pravidel bezpečné komunikace a osobní ochrany.

Čtvrté setkání s Prostorem plus - 7.prosince 2015 - Prevence

Další setkání s Jolanou a Jírou se konalo 7. prosince a neslo se v duchu nebezpečí požívání alkoholických nápojů. V první části lekce si žáci zahráli hru „na slona", který se po několika otočeních měl trefit chobotem do terče nakresleného na tabuli. Po dokončení úkolu byli všichni žáci překvapeni, jak nepřesné byly jejich zásahy a společně si sdělovali dojmy ze stavu, který prožívali. Spolu s lektory živě diskutovali o vlivu alkoholu na osobnost, na jeho zdraví, rodinu i vztahy. Rozděleni do třech skupin se zamýšleli nad tématy „Kde se můžu s alkoholem setkat", „Jak alkohol škodí" a „Proč lidé pijí alkohol". Výsledky práce celé skupiny poté prezentovali na společné konferenci ostatním účastníkům.

Ukončení výukového programu primární prevence Prostoru plus, o. p. s. v rámci projektu NF TESCO „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.“

Poslední setkání s Prostorem plus, o.p.s. proběhlo předposlední školní den letošního roku. Po úvodní rekapitulaci minulého setkání měli Jíra s Jolanou připravenou pro žáky hravou aktivitu na zjišťování chybějících kamarádů, kteří se na pokyn ukryli pod velikou plachtu. Také při dalším úkolu využívali žáci tuto plachtu k tomu, aby společnými silami navigovali a dopravili míček k vyvolenému spolužákovi. Poslední aktivita vyžadovala soustředěnost a pozornost celé skupiny, neboť snaho všech zúčastněných bylo přejít „minové pole“ s co nejmenšími ztrátami na životech. Při závěrečném hodnocení celého projektu a vzájemném předávání si vzkazů, děkování a přání se všichni žáci spolu s lektory svázali provázkem na důkaz soudržnosti a spolupráce. Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, s jehož přispěním jsme mohli společně prožít pět zajímavých a poučných lekcí věnovaných primární prevenci.

Rekreační bruslení s NF Tesco

Ačkoliv letošní počasí zimním radovánkám příliš nepřálo, mohli si žáci naší školy ve středu 9. a 16. března dostatečně užívat ledovou plochu na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Dvě dvouhodinové lekce rekreačního bruslení byly součástí projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.", který realizují Ručičky z.s. za finanční podpory NF Tesco. Každé středeční ráno nastupovali do vlaku téměř všichni žáci školy za doprovodu svých učitelek tělesné výchovy a pedagogického dozoru. Rychlý přesun z nádraží na stadion, nazout a utáhnout brusle, nasadit helmy, navléci rukavice a hurá na led. Pod vedením bruslařsky zdatných učitelek si osvojovali základy bruslení ti mladší, či méně obratnější žáci, ti šikovní si svoje bruslařské umění prohlubovali a upevňovali. Pokaždé lekce rychle uběhla a nezbylo než odejít do šaten a vydat se na cestu zpět. Protože během sportovního výkonu bruslařům vyhládlo, přišlo všem k duhu malé občerstvení z nádražního kiosku.

Cyklus přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji – 30. března 2016

Ve středu 30. 3. se uskutečnily ve škole tři přednášky s Mgr. Blažkovou, lektorkou MP Education, s. r. o . První interaktivní přednášku pod názvem „ Z housenky motýlem" navštívili žáci 3. – 6. ročníku. Tématem přednášky bylo období přechodu z dětství do dospívání, fyzické a psychické změny, zdravý růst, zdravá strava, intimita a základy slušného chování. Na přednášku navazovala druhá přednáška „Jsi online I.". V průběhu této přednášky si žáci zopakovali výhody a nevýhody nových technologií, nebezpečí virtuálního světa a zdravotní rizika související s nadměrným používáním informační techniky. Po těchto dvou přednáškách plných zajímavých a velice důležitýchinformací se paní Blažková s mladšími žáky rozloučila a začala dvouhodinová přednáška pro žáky 7. – 10. ročníku pod názvem „Bát či nebát se ....?". Tato přednáška byla zaměřena na rizikové faktory v období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví. Žáci byli upozorněni především na nebezpečí návykových látek a rizikové sexuální chování.

Celý cyklus přednášek byl součástí projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.", který ve škole realizuje z. s. Ručičky s přispěním NF Tesco – Pomáháme s Vámi.

Plavání a kuželky s NF Tesco

V týdnu od 11. do 15. dubna jsme zrealizovali hned dvě akce z projektu NF Tesco „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci." První z nich byla středeční lekce plavání v plaveckém bazénu ve Vlašimi. S plavkami, ručníky a svačinou nastoupila ráno většina žáků školy do přistaveného autobusu a vydala se vstříc novým zážitkům. V bazénu se nás ujaly dvě příjemné instruktorky a po celou dobu dvou vyučovacích hodin se nám intenzivně věnovaly. I ti nejvíce bojácní postupně ztráceli strach z vody a naučili se potápět hlavu, položili se bez obav na hladinu, závodili ve splývání. Starší ostřílení plavci soutěžili v plavání pod vodou, lovili předměty ze dna bazénu, podplouvali pěnové desky. Ačkoliv intenzivní lekce plavání mnohé znatelně vyčerpala a unavila, všichni jsme se těšili na pátek. Poslední den v týdnu jsme společně prožili v Kuželně TJ Sparta Kutná Hora, kde jsme sehráli
I. celoškolní turnaj v kuželkách. Rozděleni do čtyř družstev posílených o naše paní učitelky a asistentky jsme nastoupili na čtyři kuželkové dráhy. Po nezbytném tréninku vypukl naprosto vyrovnaný a napínavý souboj vynikajících hráčů. Pořadí jednotlivých družstev se průběžně měnilo, nadšení se střídalo se soustředěním a vypětím, potlesk střídal posmutnělé tváře. A protože všechno jednou končí, skončila i naše hra v kuželky. Všechna družstva byla po zásluze odměněna, protože dnes jsme byli díky Nadačnímu fondu Tesco vítězové všichni.

Školní výlet na Blaník

Poslední celoškolní akci, kterou jsme uskutečnili s podporou NF Tesco v rámci projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujete prevenci“, byl celoškolní výlet na Blaník. Na ten jsme vyjeli 12. května. U Domu přírody Blaníku již čekala lektorka, aby nás provedla výukovým programem „Ekohrátky pod Blaníkem“. Naučili jsme se poznávat stromy podle listů, jehličí a plodů, rozlišovali jsme stopy lesních zvířat, hráli tematické hry. Součástí prohlídky Domu přírody Blaníka byla krátká filmová projekce místní přírody. Poté jsme se rozdělili a početnější a zároveň zdatnější skupina se vydala po červené značce stoupat na samotný vrchol Blaníku. Už takhle náročný výstup nám ztížilo počasí, neboť cestou začalo notně pršet. Přes veškeré peripetie jsme nakonec všichni Blaník zdolali. Někteří odvážlivci ještě vylezli na rozhlednu, aby se pokochali mlhavým výhledem do širokého okolí, a pustili jsme se cestou dolů. Na úpatí jsme nastoupili do přistaveného autobusu, cestou naložili druhou skupinu s napapanými bříšky a vrátili se domů. Výlet skvělý, zážitky neopakovatelné, Blaník dobyt!

Interaktivní přednáška Život v závislosti 17. 5. 2016

V úterý 17. 5. přijel na naši školu, tentokrát už naposledy v tomto školním roce, pan Pospíšil, lektor ACET ČR z. s. Hlavním cílem interaktivní přednášky, která proběhla pod jeho vedením, bylo zopakovat dětem nebezpečí závislostí. Pan Pospíšil vysvětlil žákům základní informace o závislostech, druzích a průběhu závislostí a důvodech vzniku závislosti. Žáci zhlédli několik videí o účincích drog. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.“ za podpory NF Tesco.

Beseda o Holkách z Venuše a klucích z Marsu

Od úterního rána 24. května byli žáci vyšších ročníků natěšeni na další přednášku na téma vztahy a sex. Již podruhé přijala pozvání do naší školy paní magistra Alena Blažková, lektorka MP Education, s.r.o. Hned v úvodu dvouhodinové lekce navázala na minulé setkání a zcela otevřeně a bezprostředně začala se žáky diskutovat. Na programu byla témata zdravého životního stylu, hygieny, fyzických i psychických změn v dospívání, hovořilo se o trestní odpovědnosti i sexuální orientaci, či nejrůznějších formách zneužívání. Ve zcela otevřené diskuzi se otvírala i velice intimní témata a máloco zůstalo tabu. Společně zavedli řeč na možné zdravotní problémy, jejich předcházení, případně vyhledávání odborné pomoci. Přestože se výuková lekce pomalu chýlila ke svému konci, byla paní lektorka neustále zahrnována dotazy, na které trpělivě a ochotně odpovídala.

Beseda žáků naší školy s Mgr. Alenou Blažkovou byla součástí projektu „Jste sportovní nadšenci? Podporujte prevenci.“ realizovaného z.s. Ručičky za podpory NF Tesco.