rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Projekt dopravní výchovy „MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči“ pokračoval ve čtvrtek 12. října 2017, kdy za námi po několika letech přijela paní Lenka Frajerová s Dopravní abecedou. Ústředním tématem první čtyřhodinové zážitkové lekce byl chodec. Zkušená lektorka pro nás měla připraven bezpočet scének navozujících nejrůznější dopravní situace, ve kterých se můžeme jako chodci ocitnout. Každý z nás měl možnost si tuto situaci prožít jako přímý účastník silničního provozu i jako pozorovatel, který měl chování chodce zhodnotit. V závěru dopravního dopoledne jsme si na konkrétních úkolech ověřili, jaké poznatky si ze zážitkové lekce odnášíme. A protože každý z nás zadané úkoly bez chyby splnil, odměnou nám byly tolik potřebné a důležité reflexní doplňky.