rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Součástí projektu „V zdravém těle zdravý duch – zkvalitnění a zmodernizování tělesné výchovy na škole" byla obnova potřebného tělocvičného nářadí a pořízení nových pomůcek na výuku tělesné výchovy. Za podpory Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof byl pořízen odrazový můstek, kabinet tělesné výchovy byl obohacen o dvě sady hry petanque a overballové míče. Nefunkční míče na kolektivní hry byly nahrazeny novými, stejně jako pálky na stolní tenis. Projekt „V zdravém těle zdravý duch" byl v prosinci úspěšně dokončen.