rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Součástí projektu podpořeného NF Tesco byl interaktivní program Základy první pomoci, kterým během dvou dnů prošli žáci naší školy i janovického odloučeného pracoviště. Navštívila nás lektorka Markéta z Centra primárních programů Cesta integrace spolu s dvěma naditými zavazadly. V úvodu lekce jsme si společně vyprávěli, jak podstatná je první pomoc a podělili se o svoje zážitky z prodělaných úrazů. Po krátké pohybové hře jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla složek IZS a ověřili si svoje znalosti v krátkém testu. Praktická část byla zaměřená na nácvik ošetření různých typů úrazů. Již dokážeme ošetřit drobné poranění vydezinfikováním a přiložením náplasti, obvázat poraněnou dlaň i zafixovat vymknutý kotník. K velkému překvapení lektorky jsme si dovedli poradit i s poskytnutím první pomoci člověku v bezvědomí, neboť máme natrénováno z příprav na zdravotnické soutěže. Díky NF Tesco jsme si rozšířili své znalosti a získali nové poznatky z oblasti poskytování první pomoci a dovybavili školu novým zdravotnickým materiálem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronavirová opatření druhé poloviny uplynulého školního roku výrazně změnila proces výuky také na naší škole. Zatímco někteří žáci měli možnost z domova komunikovat s vyučujícími a bez velkých problémů mít přístup k zasílaným výukovým materiálům, pro jiné žáky byla tato nezvyklá situace velmi zatěžující. Důvodem byl zčásti handicap, který některým bránil v pochopení nového způsobu výuky, zčásti nedostatečné IT vybavení. Vzhledem k tomu, že tito žáci neměli možnost kontaktu s pedagogy přes sociální sítě, bylo třeba si pro úkoly do školy docházet, což pro některé bylo problematické. Aby byla situace při možné další výuce na dálku pro naše žáky lépe zvládnutelná, rozhodl se NF Veolia dětem pomoci. Prostřednictvím MiNiGRANTU „Na pomoc neziskovkám!“ získal spolek Ručičky notebook a tablety, které budou v případě distanční výuky zapůjčeny žákům k snazšímu pochopení probíraného učiva a jednoduššímu plnění zadaných úkolů. V době standartního vyučování budou tablety využívány ke zkvalitnění a zpestření výuky žáků s výukovými obtížemi. Děkujeme NF Veolia za to, že v této pro všechny nelehké době na nás opět nezapomněl a stejně jako v letech minulých našim žákům velmi pomohl.

 

 

Středeční dopoledne 11. prosince se naše třída proměnila v jedno veliké staveniště, na kterém mělo za naší účasti a během krátké doby vyrůst město. Samotné výstavbě však předcházela teoretická příprava. Lektorka Pavla nás nejprve seznámila s plány a mapami měst i širších území, řekli jsme si, jaké stavby v našem městě vybudujeme. Podle předloženého plánu jsme ve skupinách postavili komunikace – silnice, chodníky, kruhové objezdy, poté jsme se dali do výstavby budov. Pod našima rukama rychle vyrůstaly školy, restaurace, bazény, divadla, nádraží, čerpací či policejní stanice. Budovy jsme umístili na vhodná místa a poté je jako zkušení kartografové zakreslili do připravených map. Na závěr projektové lekce obdržel každý z nás zcela oprávněně diplom Stavitel města.

Jako již tradičně jsme se při příležitosti Světového dne boji proti AIDS (1. 12.) věnovali problematice lidského těla, zdraví a dospívání. V pondělí 2. prosince se žáci druhého stupně společně s paní Mgr. Alenou Blažkovou zabývali tématem dospívání. Zaměřili se jak na fyzické, tak na psychické změny, které s sebou toto období přináší. Připomněli si také jak důležité je o své tělo během celého našeho života náležitě pečovat. Tato přednáška se mohla uskutečnit díky podpoře NF Tesco. Pro žáky prvního stupně byla v týž den připravena projektová hodina na téma lidské tělo a zdraví.

 

 

V tomto školním roce nás již podruhé navštívila lektorka MP Education, Mgr. Alena Blažková. Tentokrát si připravila program pro žáky 1. stupně, v rámci kterého jsme si povídali o tom, kdo všechno s námi sdílí svět. Připomněli jsme si, že sice nejsme všichni stejní, ale musíme se navzájem respektovat. A protože nám není lhostejná ani příroda, zopakovali jsme si jak správně třídit odpad. Děkujeme NF Tesco, díky kterému jsme měli možnost tuto besedu uspořádat.

I v letošním roce nám byl Nadační fond Veolia velmi příznivě nakloněn a prostřednictvím MiNiGRANTU poskytl finanční prostředky na zrealizování projektu školního spolku Ručičky. Ve středu 18. září odjeli někteří žáci spolu s pedagogickým dozorem na třídenní vlastivědnou exkurzi do sportovního střediska U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Po ubytování, vydatném obědě a nezbytném popoledním odpočinku jsme prozkoumali celý objekt a využili některé z jeho nabídek. Na hřišti jsme si nejprve zahráli hry a poté prošli celou místní naučnou stezku, kde se nám podařilo splnit všechny zadané úkoly. Druhý den hned po snídani jsme se rozjeli na Kutnou Horu, abychom se vydali „ve šlépějích stříbrokopů“. A kde jinde začít, než na Hrádku, u vchodu do štoly středověkého dolu. Vybaveni hornickou halenou, helmou a svítilnou jsme se v hloubce čtyřiceti metrů prošli štolou svatého Jiří, kde nám paní průvodkyně přiblížila život ve středověké Kutné Hoře a poutavě vyprávěla o těžbě stříbra, jeho dalším zpracování a ražení mincí. Po „vyfárání“ jsme se vydali na prohlídku historické části města. Od hradeb gotického chrámu svaté Barbory, okolo kamenné kašny a kostela svatého Jakuba jsme došli na náměstí a po krátké občerstvovací přestávce pokračovali okolo Dačického domu a Vlašského dvora do Jezuitské koleje. V prostorách Galerie Středočeského kraje jsme bezezbytku využili nabídek zdejších vizuálních heren, čímž jsme více než aktivně zakončili kutnohorskou návštěvu. Nastal čas na návrat, a tak nás Stříbrná stezka dovedla zpátky na předměstí a odtud jsme jeli autobusem ke Starému rybníku a další den domů. Naše velké poděkování patří NF Veolia a obdiv našim prvňáčkům, kteří s námi, ostřílenými, absolvovali celý projekt bez jediné slzičky stýskání.

Díky finanční podpoře NF Tesco jsme hned na počátku nového školního roku 2019/2020 měli možnost uspořádat preventivní program s Mgr. Alenou Blažkovou, lektorku MP Education. Program proběhl ve středu 11. 9. pro žáky 2. stupně, a to z obou pracovišť. Přednáška zaměřená na psychické milníky dospívání, naše sebevědomí, silné a slabé stránky nám všem poskytla velké množství zajímavých informací a podnětů k zamyšlení. Popřemýšleli jsme nad naším vztahem k vrstevníkům či rodičům a tím, proč je pro nás dospívání tak složitým obdobím. Mnohokrát děkujeme lektorce za příjemně strávenou část dne a budeme se těšit na příště, tentokrát se žáky 1. stupně

.

 

Díky finanční podpoře NF Tesco jsme měli možnost pozvat k nám lektory z Hope4kids, z. s. – Etické dílny a uspořádat několik preventivních programů. První setkání žáků 1. stupně a lektorky, která přijela spolu s maňáskem Ludvíkem, proběhlo 21. května. Celý program nesl název „Jak se stát dobrým kamarádem“. Povídali jsme se o tom, kdo je dobrý kamarád, jak by se k sobě měli přátelé chovat a že bychom si měli navzájem pomáhat. Naučili jsme se také krásnou písničku o kamarádech. Troufám si říct, že jsme všichni odcházeli s dobrým pocitem a těšíme se na další program, který se uskuteční 24. 5., kdy se žáci 2. stupně zúčastní programu na téma „Moc slova“. Následovat bude ještě další 2 setkání, na která si však musíme počkat až na příští školní rok.

logo