rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Každý z vás již někdy slyšel heslo „sportem ku zdraví“. Tím se řídíme i my, proto součástí projektu „Na bruslích i ve vodě? S Tescem to jde v pohodě.“ byly dvě lekce plavání. Ve čtvrtek 22. listopadu jsme se spolu s janovickými spolužáky vypravili do plaveckého bazénu ve Vlašimi, abychom se protáhli a zrelaxovali svá těla ve vodě. Plavecký bazén navštěvujeme vcelku pravidelně, proto nikomu pobyt ve vodě nepůsobil žádné problémy. Hned na úvodu byli někteří vybaveni plaveckými pomůckami, aby se přece jen cítili jistěji. Poté už nám nic nebránilo vrhnout se do vody a spolu s lektorkami si osvojit další dovednosti týkající se plavání. Plavali jsme, závodili, potápěli se a někteří z nás si nakonec dokonce skočili ze skokanského můstku. Mnohokrát děkujeme lektorkám za dvouhodinovou lekci plavání a těšíme se na příští týden, kdy si díky Tescu zaplaveme ještě jednou.

logo-cz2.jpg - 20,71 kB

logo-cz2.j...

Součástí projektu „Na bruslích i ve vodě? S Tescem to jde v pohodě.“ je i kuželkářský sport. Do toho jsme nahlédli ve čtvrtek 15. listopadu, kdy jsme se sešli se svými janovickými spolužáky na kuželně v Kutné Hoře, abychom vzájemně poměřili své síly. Po jmenování kapitánů a rozdělení do čtyř družstev následoval důkladný trénink a příprava na nadcházející turnaj. Ten přinesl pro všechny překvapivý průběh. Pravidlo, že ti tělesně a sportovně zdatnější budou podávat lepší výsledky, zde vůbec neplatilo a všichni jsme s údivem hleděli na naše „slabší“ spolužáky, jimiž vržené koule s přehledem shazovaly devítky. V napínavém souboji nakonec zvítězilo zručské družstvo, avšak potlesk a sladká odměna náležela všem zúčastněným kuželkářům.

První listopadový pátek jsme zahájili projekt „Na bruslích i ve vodě? S Tescem to jde v pohodě“, který realizuje spolek Ručičky s finanční podporou NF Tesco. A jak jinak, než na bruslích. V brzkých ranních hodinách jsme se sešli na vlakovém nádraží, abychom odjeli na zimní stadion do Ledče nad Sázavou a tady se pod vedením našich šikovných paní učitelek věnovali dvouhodinovému bruslení. Někomu to šlo moc hezky hned od začátku, někteří potřebovali malou podporu. Důležité ale je, že jsme si všichni pořádně zabruslili a opouštěli stadion spokojeni s těšením se na příští pátek. To si naše bruslařské dovednosti ještě pořádně prohloubíme.

 

logo-cz2.jpg - 20,71 kB

logo-cz2.j...

Začátek školního roku byl pro některé žáky naší a janovické školy zpříjemněn třídenní vlastivědnou exkurzí, kterou si mohli dopřát díky Nadačnímu fondu Veolia. Během pobytu v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi společně prozkoumali vody řeky Blanice, prošli kdejaká zákoutí zdejšího parku a zdolali posvátnou horu Blaník. Při komentované prohlídce paraZOO se seznámili se zdejšími obyvateli a vyslechli jejich mnohdy trpké osudy. Ke všem novým zážitkům je nutno přičíst ten nejzásadnější – všichni účastníci exkurze se poznali jinak než ze školních lavic a mezi „zručáky“ a „janovičáky“ vznikly nové kamarádské vztahy.

První setkání, které se uskutečnilo v první polovině dubna, v nás zanechalo krásné vzpomínky na společné zážitky a společně jsme se těšili na další program. Dočkali jsme se 25. května, kdy nás opět navštívily lektorky dlouhodobé primární prevence Prostor plus, o.p.s. Tentokrát se k nám připojili také mladší spolužáci a pracovali jsme všichni společně, od 1. až do 10. ročníku.

Při společných aktivitách jsme si procvičili mysl i celé tělo. Nakonec jsme při domalovávání neurčitých obrázků popustili uzdu kreativitě a následně vznikla hotová umělecká díla. Uvědomili jsme si, že i přesto, že jsme každý jiný, můžeme dohromady tvořit skvělou partu a vzájemně si pomáhat.

Celé středeční dopoledne patřilo dopravní výchově s naší oblíbenou paní Lenkou Frajerovou ze Studia Lines, která nás již po několikáté navštívila. V první části jsme si společně ukázali povinné vybavení kola včetně jeho bezpečnostních prvků, naučili se správně zakoupit a upravit přilbu a vybrat si ze široké nabídky oděvů a obuvi vhodné oblečení pro cyklistu. Zbývalo ještě nacvičit řešení dopravních situací, které nastávají v běžném provozu, a mohli jsme se odebrat na dopravní hřiště, abychom si tady právě získané vědomosti vyzkoušeli. Pod důsledným a neúnavným vedením paní Lenky jsme se střídali v rolích chodců, cyklistů i automobilistů, vytvářeli nejrůznější (mnohdy i komplikované) dopravní situace a vždy se snažili je úspěšně zvládat. Děkujeme paní Lence za poskytnutí další její lekce Dopravní abecedy a doufáme, že se v příštím školním roce zase uvidíme.

Nebát se vody a zvládnout základy plavání – to bylo cílem úterní dvouhodinové lekce plavání ve vlašimském krytém bazénu. Hned v úvodu rozdala paní lektorka všem žákům plavecké pomůcky, se kterými si byli ve vodě jistější. Avšak během her a soutěží žáci postupně pěnové pomůcky odkládali a ti stateční končili lekci bez jakýchkoliv „berliček“. V závěru intenzivního výcviku byli všichni žáci schopni splývat pod vodou, nebáli se potopit hlavu a ti zdatnější uplavali několik metrů. Poděkování za super dopoledne patří nejen paní lektorce Němcové, ale především našemu štědrému sympatizantovi. Cíl byl do puntíku splněn.

Bruslení - tuto sportovní činnost mají žáci naší školy v oblibě. Máme ji také zahrnutou v kondičním programu a nakoupeno máme hodně nových bruslí. Z těchto důvodů jsme se vydali ve čtvrtek 23. listopadu vlakem již v 7:10 hodin do Ledče nad Sázavou na zimní stadion bruslit. Zde nás čekala vyhřátá šatna a výborně upravený led. Nejprve jsmeod 8:00 hodin bruslili sami. Někteří stáli na bruslích prvně a potřebovali pomoc paní učitelky a hrazdičku, jiní již bruslili samostatně. Po jedné hodině bruslení se k nám přidala ZŠ Kácov a naši žáci se učili brzdit a výhýbat se ostaním dětem na ledu. To již byla náročná činnost, kterou jsme provozovali do 10:00 hodin a v 10:44 hodin jsme odjeli vlakem zpět do Zruče n. S. Cestovné nám hradil z. s. Ručičky. Děkujeme.