rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Začátek školního roku byl pro některé žáky naší a janovické školy zpříjemněn třídenní vlastivědnou exkurzí, kterou si mohli dopřát díky Nadačnímu fondu Veolia. Během pobytu v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi společně prozkoumali vody řeky Blanice, prošli kdejaká zákoutí zdejšího parku a zdolali posvátnou horu Blaník. Při komentované prohlídce paraZOO se seznámili se zdejšími obyvateli a vyslechli jejich mnohdy trpké osudy. Ke všem novým zážitkům je nutno přičíst ten nejzásadnější – všichni účastníci exkurze se poznali jinak než ze školních lavic a mezi „zručáky“ a „janovičáky“ vznikly nové kamarádské vztahy.

První setkání, které se uskutečnilo v první polovině dubna, v nás zanechalo krásné vzpomínky na společné zážitky a společně jsme se těšili na další program. Dočkali jsme se 25. května, kdy nás opět navštívily lektorky dlouhodobé primární prevence Prostor plus, o.p.s. Tentokrát se k nám připojili také mladší spolužáci a pracovali jsme všichni společně, od 1. až do 10. ročníku.

Při společných aktivitách jsme si procvičili mysl i celé tělo. Nakonec jsme při domalovávání neurčitých obrázků popustili uzdu kreativitě a následně vznikla hotová umělecká díla. Uvědomili jsme si, že i přesto, že jsme každý jiný, můžeme dohromady tvořit skvělou partu a vzájemně si pomáhat.

Celé středeční dopoledne patřilo dopravní výchově s naší oblíbenou paní Lenkou Frajerovou ze Studia Lines, která nás již po několikáté navštívila. V první části jsme si společně ukázali povinné vybavení kola včetně jeho bezpečnostních prvků, naučili se správně zakoupit a upravit přilbu a vybrat si ze široké nabídky oděvů a obuvi vhodné oblečení pro cyklistu. Zbývalo ještě nacvičit řešení dopravních situací, které nastávají v běžném provozu, a mohli jsme se odebrat na dopravní hřiště, abychom si tady právě získané vědomosti vyzkoušeli. Pod důsledným a neúnavným vedením paní Lenky jsme se střídali v rolích chodců, cyklistů i automobilistů, vytvářeli nejrůznější (mnohdy i komplikované) dopravní situace a vždy se snažili je úspěšně zvládat. Děkujeme paní Lence za poskytnutí další její lekce Dopravní abecedy a doufáme, že se v příštím školním roce zase uvidíme.

Nebát se vody a zvládnout základy plavání – to bylo cílem úterní dvouhodinové lekce plavání ve vlašimském krytém bazénu. Hned v úvodu rozdala paní lektorka všem žákům plavecké pomůcky, se kterými si byli ve vodě jistější. Avšak během her a soutěží žáci postupně pěnové pomůcky odkládali a ti stateční končili lekci bez jakýchkoliv „berliček“. V závěru intenzivního výcviku byli všichni žáci schopni splývat pod vodou, nebáli se potopit hlavu a ti zdatnější uplavali několik metrů. Poděkování za super dopoledne patří nejen paní lektorce Němcové, ale především našemu štědrému sympatizantovi. Cíl byl do puntíku splněn.

Bruslení - tuto sportovní činnost mají žáci naší školy v oblibě. Máme ji také zahrnutou v kondičním programu a nakoupeno máme hodně nových bruslí. Z těchto důvodů jsme se vydali ve čtvrtek 23. listopadu vlakem již v 7:10 hodin do Ledče nad Sázavou na zimní stadion bruslit. Zde nás čekala vyhřátá šatna a výborně upravený led. Nejprve jsmeod 8:00 hodin bruslili sami. Někteří stáli na bruslích prvně a potřebovali pomoc paní učitelky a hrazdičku, jiní již bruslili samostatně. Po jedné hodině bruslení se k nám přidala ZŠ Kácov a naši žáci se učili brzdit a výhýbat se ostaním dětem na ledu. To již byla náročná činnost, kterou jsme provozovali do 10:00 hodin a v 10:44 hodin jsme odjeli vlakem zpět do Zruče n. S. Cestovné nám hradil z. s. Ručičky. Děkujeme.

V letošním školním roce jsme díky projektu dopravní výchovy „MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči“ měli již podruhé šanci strávit dopoledne s paní Lenkou Frajerovou a Dopravní abecedou. Tentokrát jsme se ale zaměřili na to, jak se bezpečně chovat při jízdě automobilem či autobusem. Všichni jsme si natrénovali odkud bezpečně nasednout do automobilu a co dělat, když z automobilu vystupujeme. Velká pozornost však byla upírána k bezpečnostním pásům, které musíme mít při jízdě zapnuté. V rámci mnoha názorných scének jsme se je naučili správně připnout tak, aby nás v případě potřeby dostatečně ochránily. V souvislosti s tím však bylo důležité zjistit, kdo z nás ještě musí mít autosedačku či podsedák, aby byl bezpečnostní pás správně umístěn. Z toho důvodu jsme provedli orientační měření výšky a vážení. A protože jsme všichni plnili zadané úkoly a účastnili se scének, které nám pomohou vše správně pochopit, obdrželi jsme od lektorky dárky, které nám zpříjemní dlouhé chvíle strávené při cestování.

Slunečné dny předposledního říjnového týdne přímo vybízely k tomu, abychom se vrhli na další část projektu dopravní výchovy. Každý z nás dostal příležitost vyzkoušet si jízdu v autíčku na dětském dopravním hřišti a mnozí byli velice překvapeni, jak těžké je převádět naučené teoretické vědomosti do praxe. Už víme, že je neustále třeba sledovat nejen dopravní značky a značení na vozovce, ale i okolní provoz vozidel a chování chodců. Po nácviku jízdy na dopravním hřišti jsme se mohli vydat na plánované cyklovýlety. Během dvou dnů a ve dvou skupinách se nám podařilo úspěšně a bez nehod projet celou zručskou cyklostezku.

 

Projekt dopravní výchovy „MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči“ pokračoval ve čtvrtek 12. října 2017, kdy za námi po několika letech přijela paní Lenka Frajerová s Dopravní abecedou. Ústředním tématem první čtyřhodinové zážitkové lekce byl chodec. Zkušená lektorka pro nás měla připraven bezpočet scének navozujících nejrůznější dopravní situace, ve kterých se můžeme jako chodci ocitnout. Každý z nás měl možnost si tuto situaci prožít jako přímý účastník silničního provozu i jako pozorovatel, který měl chování chodce zhodnotit. V závěru dopravního dopoledne jsme si na konkrétních úkolech ověřili, jaké poznatky si ze zážitkové lekce odnášíme. A protože každý z nás zadané úkoly bez chyby splnil, odměnou nám byly tolik potřebné a důležité reflexní doplňky.