rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Součástí projektu podpořeného NF Tesco byl interaktivní program Základy první pomoci, kterým během dvou dnů prošli žáci naší školy i janovického odloučeného pracoviště. Navštívila nás lektorka Markéta z Centra primárních programů Cesta integrace spolu s dvěma naditými zavazadly. V úvodu lekce jsme si společně vyprávěli, jak podstatná je první pomoc a podělili se o svoje zážitky z prodělaných úrazů. Po krátké pohybové hře jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla složek IZS a ověřili si svoje znalosti v krátkém testu. Praktická část byla zaměřená na nácvik ošetření různých typů úrazů. Již dokážeme ošetřit drobné poranění vydezinfikováním a přiložením náplasti, obvázat poraněnou dlaň i zafixovat vymknutý kotník. K velkému překvapení lektorky jsme si dovedli poradit i s poskytnutím první pomoci člověku v bezvědomí, neboť máme natrénováno z příprav na zdravotnické soutěže. Díky NF Tesco jsme si rozšířili své znalosti a získali nové poznatky z oblasti poskytování první pomoci a dovybavili školu novým zdravotnickým materiálem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronavirová opatření druhé poloviny uplynulého školního roku výrazně změnila proces výuky také na naší škole. Zatímco někteří žáci měli možnost z domova komunikovat s vyučujícími a bez velkých problémů mít přístup k zasílaným výukovým materiálům, pro jiné žáky byla tato nezvyklá situace velmi zatěžující. Důvodem byl zčásti handicap, který některým bránil v pochopení nového způsobu výuky, zčásti nedostatečné IT vybavení. Vzhledem k tomu, že tito žáci neměli možnost kontaktu s pedagogy přes sociální sítě, bylo třeba si pro úkoly do školy docházet, což pro některé bylo problematické. Aby byla situace při možné další výuce na dálku pro naše žáky lépe zvládnutelná, rozhodl se NF Veolia dětem pomoci. Prostřednictvím MiNiGRANTU „Na pomoc neziskovkám!“ získal spolek Ručičky notebook a tablety, které budou v případě distanční výuky zapůjčeny žákům k snazšímu pochopení probíraného učiva a jednoduššímu plnění zadaných úkolů. V době standartního vyučování budou tablety využívány ke zkvalitnění a zpestření výuky žáků s výukovými obtížemi. Děkujeme NF Veolia za to, že v této pro všechny nelehké době na nás opět nezapomněl a stejně jako v letech minulých našim žákům velmi pomohl.