rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Díky finanční podpoře NF Tesco jsme měli možnost pozvat k nám lektory z Hope4kids, z. s. – Etické dílny a uspořádat několik preventivních programů. První setkání žáků 1. stupně a lektorky, která přijela spolu s maňáskem Ludvíkem, proběhlo 21. května. Celý program nesl název „Jak se stát dobrým kamarádem“. Povídali jsme se o tom, kdo je dobrý kamarád, jak by se k sobě měli přátelé chovat a že bychom si měli navzájem pomáhat. Naučili jsme se také krásnou písničku o kamarádech. Troufám si říct, že jsme všichni odcházeli s dobrým pocitem a těšíme se na další program, který se uskuteční 24. 5., kdy se žáci 2. stupně zúčastní programu na téma „Moc slova“. Následovat bude ještě další 2 setkání, na která si však musíme počkat až na příští školní rok.

logo

 

 

Stalo se milou tradicí, že nás každoročně navštíví pan Radek Pospíšil, lektor organizace ACET ČR, aby s námi prodiskutoval nejrůznější sociálně patologické jevy, které nás mohou ohrozit. V letošním školním roce jsme se společně zaměřili na kouření a jeho negativní dopady. Posíleni o uhlířsko-janovické spolužáky jsme si povídali o vlivu a možných důsledcích kouření na zdraví, spočítali si měsíční i roční zbytečně vynaložené náklady. Na konkrétních příkladech a ukázkách jsme se učili cigarety odmítat a zamýšleli se nad smyslem kouření. Letošní setkání bylo možné uskutečnit za podpory města Zruč nad Sázavou, za což děkujeme.

K příležitosti Dne bezpečnějšího internetu, který proběhl 5. února, jsme spolu s organizací Prostor Plus, o. p. s. uspořádali preventivní program pro žáky 2. stupně, který proběhl 13. 2. Program se zaměřoval na internet a hrozby, které na nás v prostředí internetu číhají. Velká pozornost byla věnována sociálním sítím, na kterých je většina z nás aktivní. Na papír jsme vytvořili Facebookový profil, na němž jsme uvedli různé informace, tento profil jsme si nakonec umístili na záda, aby si jej každý mohl přečíst. Pomocí této aktivity jsme si uvědomili, jak nám může být nepříjemné, když o nás ostatní čtou osobní informace, které na internet vkládáme. Zopakovali jsme si také desatero bezpečného internetu a vyzkoušeli si aktivitu týkající se anonymity a možných falešných identit. Děkujeme lektorkám z NZDM Kotelna a Městu Zruč nad Sázavou za možnost získání užitečných informací a zopakování základních pravidel, která by každý z nás měl v internetovém světě dodržovat.

 

Každý z vás již někdy slyšel heslo „sportem ku zdraví“. Tím se řídíme i my, proto součástí projektu „Na bruslích i ve vodě? S Tescem to jde v pohodě.“ byly dvě lekce plavání. Ve čtvrtek 22. listopadu jsme se spolu s janovickými spolužáky vypravili do plaveckého bazénu ve Vlašimi, abychom se protáhli a zrelaxovali svá těla ve vodě. Plavecký bazén navštěvujeme vcelku pravidelně, proto nikomu pobyt ve vodě nepůsobil žádné problémy. Hned na úvodu byli někteří vybaveni plaveckými pomůckami, aby se přece jen cítili jistěji. Poté už nám nic nebránilo vrhnout se do vody a spolu s lektorkami si osvojit další dovednosti týkající se plavání. Plavali jsme, závodili, potápěli se a někteří z nás si nakonec dokonce skočili ze skokanského můstku. Mnohokrát děkujeme lektorkám za dvouhodinovou lekci plavání a těšíme se na příští týden, kdy si díky Tescu zaplaveme ještě jednou.

logo-cz2.jpg - 20,71 kB

logo-cz2.j...

Součástí projektu „Na bruslích i ve vodě? S Tescem to jde v pohodě.“ je i kuželkářský sport. Do toho jsme nahlédli ve čtvrtek 15. listopadu, kdy jsme se sešli se svými janovickými spolužáky na kuželně v Kutné Hoře, abychom vzájemně poměřili své síly. Po jmenování kapitánů a rozdělení do čtyř družstev následoval důkladný trénink a příprava na nadcházející turnaj. Ten přinesl pro všechny překvapivý průběh. Pravidlo, že ti tělesně a sportovně zdatnější budou podávat lepší výsledky, zde vůbec neplatilo a všichni jsme s údivem hleděli na naše „slabší“ spolužáky, jimiž vržené koule s přehledem shazovaly devítky. V napínavém souboji nakonec zvítězilo zručské družstvo, avšak potlesk a sladká odměna náležela všem zúčastněným kuželkářům.

První listopadový pátek jsme zahájili projekt „Na bruslích i ve vodě? S Tescem to jde v pohodě“, který realizuje spolek Ručičky s finanční podporou NF Tesco. A jak jinak, než na bruslích. V brzkých ranních hodinách jsme se sešli na vlakovém nádraží, abychom odjeli na zimní stadion do Ledče nad Sázavou a tady se pod vedením našich šikovných paní učitelek věnovali dvouhodinovému bruslení. Někomu to šlo moc hezky hned od začátku, někteří potřebovali malou podporu. Důležité ale je, že jsme si všichni pořádně zabruslili a opouštěli stadion spokojeni s těšením se na příští pátek. To si naše bruslařské dovednosti ještě pořádně prohloubíme.

 

logo-cz2.jpg - 20,71 kB

logo-cz2.j...

Začátek školního roku byl pro některé žáky naší a janovické školy zpříjemněn třídenní vlastivědnou exkurzí, kterou si mohli dopřát díky Nadačnímu fondu Veolia. Během pobytu v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi společně prozkoumali vody řeky Blanice, prošli kdejaká zákoutí zdejšího parku a zdolali posvátnou horu Blaník. Při komentované prohlídce paraZOO se seznámili se zdejšími obyvateli a vyslechli jejich mnohdy trpké osudy. Ke všem novým zážitkům je nutno přičíst ten nejzásadnější – všichni účastníci exkurze se poznali jinak než ze školních lavic a mezi „zručáky“ a „janovičáky“ vznikly nové kamarádské vztahy.

První setkání, které se uskutečnilo v první polovině dubna, v nás zanechalo krásné vzpomínky na společné zážitky a společně jsme se těšili na další program. Dočkali jsme se 25. května, kdy nás opět navštívily lektorky dlouhodobé primární prevence Prostor plus, o.p.s. Tentokrát se k nám připojili také mladší spolužáci a pracovali jsme všichni společně, od 1. až do 10. ročníku.

Při společných aktivitách jsme si procvičili mysl i celé tělo. Nakonec jsme při domalovávání neurčitých obrázků popustili uzdu kreativitě a následně vznikla hotová umělecká díla. Uvědomili jsme si, že i přesto, že jsme každý jiný, můžeme dohromady tvořit skvělou partu a vzájemně si pomáhat.