rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projekt Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy (r.č.1.07./1.1.00/53.0016) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky je určen pro vzdělávání pedagogů.

Vzdělávací program "Zdravý životní styl " je složen ze 3 modulů. Vyučující se seznamují s principy zdravého životního stylu (ZŽS), celostním přístupem ke ZŽS, metodami práce pedagogogů se žáky, se způsoby motivace a s implementací tématu ZŽS do ŠVP a s propojením s ostatními vyučovacími předměty.

Vzdělávací program Dopravní abeceda - Dopravní výchova se zaměřuje na zážitkovou pedagogiku a modul 3 je zážitkový seminář na škole pro žáky:

Den ve škole – dopravní výchova

V letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání v rámci výzvy č. 53 OPVK s názvem „Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy". Závěrečnou lekcí vzdělávacího programu „Dopravní abeceda", který absolvovala zástupkyně ředitelky školy, byl „Den ve škole" určený všem žákům. V úterý 17. března navštívila naši školu paní PaedDr. Lenka Frajerová, realizátorka projektu, aby s námi tento den věnovaný dopravní výchově prožila. Žáci I. třídy se hned na úvod prezentovali vzorně secvičenými situačními scénkami. Předvedli, jak se nesmíme a naopak musíme bezpečně chovat při chůzi po chodníku a při přecházení silnice. Společně s lektorkou si připravili pro ostatní spolužáky další situace v silničním provozu, které si společně rozebrali a popsali. Druhé části dopravního dopoledne se zúčastnili všichni žáci školy a společně posuzovali chování a jednání „herců" v nejrůznějších rolích chodců i řidičů vozidel. Na závěr zážitkové lekce si prošli žáci pět stanovišť, kde měli možnost si právě získané znalosti ověřit. Díky bravurnosti a profesionalitě lektorky paní Lenky Frajerové byl „Den ve škole" pro nás všechny opravdovým zážitkem a každý z účastníků silničního provozu si z něj odnášel nejedno pravidlo bezpečného chování.